111 (1)

Informatieavond ouders groep 8

Informatieavonden voor ouders van leerlingen van groep 8:          5 november 2024 en 5 februari 2025

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel ouders en leerlingen spannend. Om een goed beeld te krijgen van ons onderwijsaanbod, het TTO-onderwijs, onze leerlingenzorg en -begeleiding én de goede sfeer op onze school organiseren we demonstratielessen voor leerlingen uit groep 8 op dinsdag 5 november 2024 en woensdag 5 februari 2025. Op dezelfde dagen houden we informatieavonden voor ouders. De demolessen en de infoavonden starten beide om 18.30 uur.

Voor leerlingen van groep 7 vinden demonstratielessen plaats op woensdagmiddag 4 juni 2025 om 14.30 uur.

Tijdens de informatieavond geven we u algemene informatie over onze school, ons onderwijs en onze begeleiding. Na de algemene informatie bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan twee workshoprondes om op een interactieve wijze kennis te maken met team en onderwijs van Sint-Jan. Er kan per workshopronde één workshop gekozen worden. Er zijn vijf workshops:

1. Leren Leren: in deze workshop wordt uitgelegd hoe we op Sint-Jan leerlingen helpen met het aanleren van werkende leerstrategieën en effectieve planning.

2. TTO: deze workshop gaat over het tweetalig onderwijs op Sint-Jan. Learn more about this exciting education program!

3. Vraag & antwoord-sessie met mentoren: maak kennis met het mentorenteam en stel al uw vragen over de begeleiding, de lessen, het onderwijs, de activiteiten en nog veel meer.

4. Gymnasium: maak kennis met het team Klassieke Talen en leer meer over de extra uitdaging die het gymnasiumonderwijs kan bieden voor uw kind.

5. Coaching: in deze workshop staat de coaching centraal. Hierin wordt uitgelegd hoe leerlingen die vastlopen in het leerproces of de motivatie op weg geholpen kunnen worden met coaching.

Na deze avond weet u precies wat u van onze school kunt en mag verwachten. Hopelijk zien wij u binnenkort op Sint-Jan bij een van onze kennismakingsactiviteiten!

Wilt u nu al graag informatie hebben over onze school dan kunt u de uitzending van februari 2021 terugkijken via het YouTube-kanaal van Sint-Jan via https://youtu.be/wiXrXNr4kPY.

Onze school is daarnaast ook 24/7 digitaal te bezoeken tijdens onze online open dag. 

111 (1)