Sint-Jan leeft

WELKOM
AANMELDEN
PB040040

Welkom op de website van het Sint-Janscollege!

Het Sint-Janscollege is een school voor havo en vwo en staat voor degelijk klassikaal onderwijs, waarbij gebruikgemaakt wordt van de laatste inzichten over wat goed werkt in de onderwijspraktijk. Keuzewerktijd en internationalisering vormen twee belangrijke speerpunten. Voor leerlingen die een extra uitdaging willen, bieden wij versterkt Engels aan op de havo en tweetalig onderwijs op het vwo. 

We willen onze leerlingen een stevige basis geven voor het vervolgonderwijs en hen voorbereiden op hun rol als verantwoordelijk burger in een moderne en steeds sneller veranderende wereld.