PB040040

Tweejarige brugklas

De tweejarige brugperiode op Sint-Jan

Vanuit de gedachte dat we alle leerlingen gelijke kansen willen geven start Sint-Jan in het schooljaar ’23-’24 met een tweejarige brugperiode. Hierbij geven wij leerlingen niet één, maar twee schooljaren de kans om aan te tonen op welk niveau zij succesvol onderwijs kunnen volgen.

Leerlingen krijgen meer tijd om te wennen aan het voortgezet onderwijs, zich thuis te voelen op onze school en zich te ontwikkelen, zonder dat we hierbij de kwaliteit van ons onderwijs uit het oog verliezen. Hierdoor ligt er in het eerste leerjaar minder druk op onze leerlingen en hebben ze ruim de tijd om zich, voordat het definitieve niveau vaststaat, thuis te voelen op onze school en zich ook echt te ontplooien.

Gedurende de tweejarige brugperiode zetten we in op een goede begeleiding vanuit een kernteam van betrokken docenten en mentoren. Dit zorgt ervoor dat zij meer tijd hebben om een gedegen inschatting te maken op welk niveau een leerling vanaf leerjaar drie succesvol naar een diploma geleid kan worden.

We blijven uiteraard garant staan voor een duidelijke structuur, leerlingen weten op Sint-Jan waar ze aan toe zijn. We bieden ook het komende schooljaar weer een goede ondersteuning in “leren leren” en er is ruimte voor individuele coaching en keuze werktijd.

Uit welke soorten klassen bestaat de tweejarige brugperiode?
In brugjaar 1 en in brugjaar 2 zijn er de volgende klassen:

  • Havo (advies vmbo-t/havo of havo)
  • atheneum of atheneum TTO (advies havo/vwo, atheneum of vwo)
  • gymnasium TTO (advies gymnasium of vwo)

Voor meer informatie over onze tweejarige brugklas kunnen ouder(s)/verzorger(s), docenten groep 8 of andere geïnteresseerden contact opnemen met onze brugklascoördinator: Dini Diederen (d.diederen@stichtinglvo.nl) of de teamleider van de brugklassen: Nicole Hendrix (n.hendrix@stichtinglvo.nl)