DSC 0052

Demonstratielessen voor groep 7 en 8

Demonstratielessen voor leerlingen van groep 7 en 8:                      14 november 2023 en 17 januari 2024

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel ouders en leerlingen spannend. Om een goed beeld te krijgen van ons onderwijsaanbod, het TTO-onderwijs, onze leerlingenzorg en -begeleiding én de goede sfeer op onze school organiseren we demonstratielessen voor leerlingen uit groep 8 op dinsdag 14 november 2023 en woensdag 17 januari 2024. Op dezelfde dagen houden we informatieavonden voor ouders. De demolessen en de infoavonden starten beide om 19.00 uur.

Voor leerlingen van groep 7 vinden demonstratielessen plaats op woensdagmiddag 17 januari 2024 om 14.30 uur.

Op 3 februari staat onze jaarlijkse OPEN DAG gepland.

Tijdens de demonstratielessen bieden we jou, samen met klasgenoten, de mogelijkheid om vier lessen van 20 minuten te volgen. De demonstratielessen geven je een beeld van wat je mag verwachten op Sint-Jan. Tijdens dit afwisselende programma volg je ook een TTO-les. Hiermee krijg je een indruk van ons tweetalig onderwijs.

We zien je graag binnenkort op Sint-Jan bij onze kennismakingsactiviteiten!

Inschrijving Informatieavond & Demolessen Groep 8 - 17 januari 2024

’De reguliere demolessen worden aangeboden op havo/vwo-niveau. Voor leerlingen met een havo/vwo- of vwo-advies is er ook de mogelijkheid om enkele TTO-demonstratielessen te volgen om een indruk te krijgen van tweetalig onderwijs op Sint-Jan. Via deze link kunt u meer informatie bekijken over ons TTO (tweetalig onderwijs): https://www.sintjan-lvo.nl/onze-school/tto/


Na de algemene informatie bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan twee workshoprondes om op een interactieve wijze kennis te maken met team en onderwijs van Sint-Jan. Er kan per workshopronde één workshop gekozen worden. Er zijn vijf workshops: 1. Leren Leren: In deze workshop wordt uitgelegd hoe we op Sint-Jan leerlingen helpen met het aanleren van werkende leerstrategieën en effectieve planning. 2. TTO: Deze workshop gaat over het tweetalig onderwijs op Sint-Jan. Learn more about this exciting education program! 3. Vraag&Antwoord-sessie met mentoren: Maak kennis met het mentorenteam en stel al uw vragen over de begeleiding, de lessen, het onderwijs, de activiteiten en nog veel meer. 4. Gymnasium: Maak kennis met het team Klassieke Talen en leer meer over de extra uitdaging die het gymnasiumonderwijs kan bieden voor uw kind. 5. Coaching: In deze workshop staat de coaching centraal. Hierin wordt uitgelegd hoe leerlingen die vastlopen in het leerproces of de motivatie op weg geholpen kunnen worden met coaching.

Bij de tweede ronde wordt er een andere keuze gemaakt dan bij de eerste ronde.

Groep 7 - Inschrijving demolessen middagsessie 17 januari 2024


Demolessen 5