Groep 8

Vragen en antwoorden

Samen met mijn vriendjes wil ik naar Sint-Jan. Worden we allemaal toegelaten?
Dat ligt aan het advies dat je van je meester of juffrouw krijgt. Als dat advies havo of hoger is, dan word je meestal wel toegelaten.                                                                  

Als ik een advies mavo/havo heb, kan ik dan niet naar Sint-Jan?
Ja, je kunt dan wel naar Sint-Jan. Maar laat je dan wel goed aanbevelen door je meester of juffrouw. Hij/zij kan het beste beoordelen of dat dan ook een goede keuze is.

Als we toegelaten worden, komen we dan ook samen in de klas?
Dat ligt eraan. Soms vind je meester of juffrouw het niet verstandig als jullie allemaal samen in een klas komen. Ook ligt het aan het advies, er zijn verschillende brugklassen. Je kunt wel de namen van klasgenoten in groep 8 (zelfs van een andere basisschool) met wie je graag in dezelfde klas wilt, vermelden op het aanmeldingsformulier.

Welke brugklassen zijn er eigenlijk op Sint-Jan?
Er zijn brugklassen havo, havo/vwo, tto-atheneum en tto-gymnasium.

Kan ik zelf kiezen in welke brugklas ik geplaatst word?
Nee, de plaatsing in een brugklas wordt door jouw advies bepaald.
Krijg je een advies havo, dan word je meestal in een havo-brugklas geplaatst, soms in een havo/vwo-brugklas. Bij een advies vwo kun je kiezen tussen de havo/vwo-brugklas, tto-atheneum en tto-gymnasium. Dit geldt ook voor een advies havo/vwo, alleen kun je dan niet geplaatst worden in een brugklas tto-gymnasium. Wel soms in een brugklas tto-atheneum.

Waarom zijn er zoveel verschillende brugklassen?
We willen dat je les krijgt op het niveau dat het beste bij je past. Dus het moet niet te moeilijk zijn, maar ook niet te gemakkelijk.

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?
In het vwo (afkorting voor: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) zijn twee richtingen: atheneum en gymnasium. Het grootste verschil is dat je op het gymnasium twee extra vakken krijgt: Latijn en Grieks.

Ik hoor van kinderen op Sint-Jan dat ze TTO doen. Wat is dat?
TTO staat voor TweeTalig Onderwijs. Op Sint-Jan is deze tweede taal Engels. Heb je een advies vwo en kies je voor TTO, dan krijg je in de brugklas bijna al je lessen in het Engels, zijn de boeken Engelstalig en wordt er heel veel Engels in de les gesproken. Bekijk de video hieronder eens.

Hoe lang duurt TTO?
TTO stopt niet na de derde klas, maar duurt tot en met de zesde klas vwo. In het laatste jaar doe je dan examen. De uitslag van dit examen geldt wereldwijd. Bekijk de video hieronder. 

Ik krijg van mijn juffrouw een advies havo. Toch wil ik graag TTO doen. Kan dat?
Nee, je kunt geen TTO doen, want daarvoor heb je een advies vwo, soms vwo(/havo), nodig. Maar op de havo kun je wel kiezen voor havo ChallENge. Je krijgt dan twee lessen Engels extra per week.  

Van leerlingen die nu op Sint-Jan zitten hoor ik dat ze KWT hebben. Wat is dat? 
KWT staat voor KeuzeWerkTijd. Elke week heb je ongeveer 30 lessen. Maar daarnaast kan het zo zijn dat je extra hulp zou willen hebben bij een vak of meerdere vakken. Deze extra hulp willen we graag geven in een KWT-uur. Heb je extra hulp nodig, dan gebeurt dat tijdens KWT-vak (zo noemen wij dat). Maar er zijn ook leerlingen die juist een extra uitdaging willen, bijv. in sport, met muziek of kunst. Die leerlingen kunnen deelnemen aan wat wij KWT-plus noemen. Ook bestaat de mogelijkheid om na schooltijd op school in alle rust te studeren tijdens KWT-stil. We verwachten van jou dat je elke week twee KWT-uren volgt. Meer mag natuurlijk ook.

Ik doe aan topsport. Kan ik mijn sport combineren met onderwijs op Sint-Jan?

Sint-Jan is een topsportvriendelijke school waarbij we altijd, samen met jou en je ouders bekijken wat je nodig hebt om op hoog niveau te blijven sporten. Doordat we veel flexibele KWT-uren aanbieden kunnen we goed maatwerk leveren. Je kunt dus zeker naar Sint-Jan komen en toch op hoog niveau blijven sporten.