Ouders

Samen vooruit

Het Sint-Janscollege vindt een goede relatie met ouders erg belangrijk. School, ouders en leerlingen hebben per slot van rekening een gezamenlijk belang: er samen voor zorgen dat een leerling in een inspirerende en veilige schoolomgeving groeit.

Naast een oudergeleding in onze MR kent Sint-Jan ook een ouderklankbordgroep. Via deze organen hebben ouders inspraak in ons onderwijs. Meer informatie over de MR en onze ouderklankbordgroep treft u aan via 'Onze school'.

Op deze pagina vindt u, via het submenu aan de rechterzijde, als ouder veel algemene informatie. Zou u informatie missen of verdere vragen hebben, dan horen we dat graag van u. U kunt altijd contact opnemen met de mentor van uw kind. De contactgegevens vindt u hier. De contactgegevens  voor coördinatoren en teamleiders zijn hier te vinden.