Ons brugklasteam

Maak kennis met ons brugklasteam

Brugklasteam 2023 2024

Leerlingen die overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs krijgen te maken met veel veranderingen: een nieuw (en vaak groter) schoolgebouw, nieuwe klasgenoten, nieuwe vakken, telkens wisselende vakdocenten en het maken en leren van huiswerk, zorgen ervoor dat veel brugklasleerlingen tijd nodig hebben om te wennen aan de werkwijze binnen het voortgezet onderwijs.

Om deze verandering te begeleiden besteden wij grote aandacht aan deze groep leerlingen. Een centrale rol in de opvang en begeleiding van de brugklasleerlingen heeft de brugklasmentor. De brugklasmentor is het eerste aanspreekpunt voor de brugklasleerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Naast een vakles, die elke mentor in de mentorklas verzorgt, geeft de mentor ook twee mentoruren per week. Tijdens dit mentoruur bespreekt de mentor onderwerpen klassikaal, maar is er ook tijd en ruimte voor een-op-eengesprekken waarin het welbevinden van de leerling besproken wordt.  Aandachtspunten tijdens het mentoruur zijn onder andere het invullen van de studieplanner, het leren en maken van het huiswerk en het leren van proefwerken, maar ook de sfeer in de klas en de ervaringen van leerlingen op school.

Naast een eigen brugklasmentor heeft elke leerling ook een eigen leerlingcoördinator. De leerlingcoördinator van de brugklas is mevrouw Diederen. De coördinator organiseert, samen met het mentorenteam, de begeleiding van de leerling in zijn/haar jaarlaag en is aanspreekpunt voor leerlingen, mentoren maar ook ouder(s)/verzorger(s). Samen met de mentoren monitort de leerlingcoördinator o.a. het welbevinden van leerlingen, maar ook de behaalde (studie)resultaten. 

De teamleider is lid van de directie en heeft in zijn/haar portefeuille, naast andere onderwerpen, ook altijd een specifieke jaarlaag of afdeling. De teamleider van de brugklassen is mevrouw Hendrix. 

De contactgegevens van onze brugklasmentoren, leerlingcoördinator en teamleider treft u hier aan.

Als je bij ons op school komt, krijg je een mentor toegewezen. Graag willen we je voorstellen aan de mentoren van dit schooljaar:

  • Brugklas havo: Sidney Steijvers (3), Jill Spiekers (8), Claudia Frezzotti (5), Denice Verheij (11) en Mark Houben (4)
  • Brugklas havo/vwo: Michel Beckers (10) en Stèfan Vulperhorst
  • Brugklas atheneum TTO: Aué van Ierland (7) en Louis Hensgens (2)
  • Brugklas gymnasium TTO: Inge Frenken (6)

Daarnaast maken ook nog Dini Diederen (9, coördinator brugklassen) en Nicole Hendrix (1, teamleider brugklassen) deel uit van het brugklasteam.

Nice to meet you en hopelijk tot volgend schooljaar!