Onze school

Samen zijn wij Sint-Jan

Het Sint-Janscollege is een school met meer dan 1200 leerlingen en ruim 100 personeelsleden, gelegen in het hart van Parkstad-Noord.

Wij bieden onderwijs aan op havo- en vwo-niveau en kennen daarnaast een bloeiende TTO-afdeling. Onze school staat voor degelijk klassikaal onderwijs waarbij we gebruikmaken van de laatste inzichten over wat goed werkt in de onderwijspraktijk. We vernieuwen wel, maar experimenteren niet met onze leerlingen. We begeleiden leerlingen naar meer zelfstandigheid door het aanbieden van KeuzeWerkTijd (KWT). Hierbij kunnen leerlingen zelf inschrijven voor vaklessen of voor het maken van huiswerk op school. Ook hebben we veel aandacht voor internationalisering. We willen dat onze leerlingen als verantwoordelijk burger in een steeds sneller veranderende wereld hun weg kunnen vinden.

Samen vormen wij Sint-Jan en met elkaar zorgen we voor een veilige leeromgeving. Om onze schoolgemeenschap goed te kunnen organiseren, zijn er regels nodig. In het keuzemenu aan de rechterzijde treft u de belangrijkste regelingen aan.