PB040093

Aanmelden voor de brugklas

Aanmelden voor de brugklas 

Wilt u uw kind aanmelden voor de brugklas van onze school dan is dat digitaal mogelijk via onze website. Digitaal aanmelden is mogelijk tijdens de aanmeldweek vanaf 24 maart 2025 tot en met zondag 31 maart 2025. 

U kunt uw kind inschrijven voor de volgende richtingen:

- Havo (met of zonder deelname aan havo ChallENge),

- Atheneum (met of zonder deelname aan TTO),

-Gymnasium (TTO).

Aanmelden kan via de link die hier begin maart 2025 komt te staan.

Aanmeldavond groep 8

Mocht digitaal aanmelden door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan bent u op dinsdag 25 maart tussen 17.00 en 20.30 uur welkom op onze inschrijfavonden op Sint-Jan. De toegang tot ons schoolgebouw is deze avond mogelijk via de poort aan de Amstenraderweg 122.

Aanmeldgegevens

Wanneer u uw kind digitaal of persoonlijk op school wilt aanmelden dan vragen we u de volgende gegevens bij de hand te hebben:

· Basisschooladvies;

· Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;

· Gegevens over uw kind (let op: ook het Burgerservicenummer/ persoonsnummer van uw kind - indien woonachtig in Nederland). Als uw kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;

· Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;

· Medische gegevens en contactgegevens van de huisarts.

Vragen?

Zou u eerder reeds vragen hebben over de aanmelding van uw kind op onze school dan kunt u contact opnemen met Dini Diederen (leerlingcoordinator brugklassen) via d.diederen@stichtinglvo.nl of met de teamleider van de brugklassen: Nicole Hendrix via n.hendrix@stichtinglvo.nl. Beiden zijn ook telefonisch bereikbaar via 045-5218666.

Tot ziens op het Sint-Janscollege!

Helaas zitten onze reguliere atheneumbrugklas (leerjaar 1) voor het schooljaar 2024-2025 helemaal vol. Het is daardoor niet meer mogelijk om uw kind voor het komende schooljaar aan te melden voor de Nederlandstalige atheneumbrugklas leerjaar 1.

PB040093

Aanmelden voor overige jaarlagen

Om uw kind aan te melden voor onze overige jaarlagen kunt u contact opnemen met de betreffende leerlingcoördinator of teamleider. De contactgegevens van leerlingcoördinatoren en teamleiders treft u hier aan.

 

Helaas zitten onze tweede klassen voor het schooljaar 2024-2025 helemaal vol. Het is daardoor niet meer mogelijk om uw kind voor het komende schooljaar aan te melden op klas 2 (havo en vwo).