Schoolgids1

Schoolgids

Schoolgids

Veel informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school is terug te vinden in onze schoolgids. In onze schoolgids treft u onder andere de jaarplanner, de bevorderingsnormen, contactgegevens van personeelsleden en algemene regels en afspraken aan.

Aan het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen en ouders een papieren schoolgids ontvangen. Deze papieren schoolgids is een samenvatting van de belangrijkste informatie.

Daarnaast werken we met een digitale schoolgids. Deze wordt regelmatig geactualiseerd en aangepast wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Schoolgids 2023 2024