Boekenfonds

Boekenfonds

Alle leerlingen van het Sint-Janscollege ontvangen aan het begin van het schooljaar hun boekenpakket in bruikleen via ons boekenfonds. De boeken moeten aan het einde van het jaar weer ingeleverd worden.

In sommige gevallen komt het voor dat leerlingen aan het begin van het jaar een boekenpakket ontvangen dat nog niet compleet is. Wanneer de nog te leveren boeken door het boekenfonds ontvangen worden, zullen deze direct verdeeld worden over de betreffende leerlingen.

Blijkt het boekenpakket niet compleet zonder dat wij u hier, bij uitgifte van de boeken, over informeren of heeft uw kind een verkeerd boek ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het boekenfonds, zodat wij het boekenpakket kunnen completeren. We zijn per mail bereikbaar via boekenfonds@sintjan-lvo.nl De medewerkers van het boekenfonds zullen dan contact met u of uw kind opnemen.

Het boekenfonds is verder alleen nog maar op afspraak geopend. Heeft een leerling het verkeerde boek of is het boekenpakket nog steeds niet compleet dan kan hij/zij zich hiervoor melden bij het boekenfonds via boekenfonds@sintjan-lvo.nl