Dummy1920x1080 01

MR

Algemene informatie

De medezeggenschapsraad regelt de inspraak van ouders, leerlingen en personeel op onze school. Deze inspraak ligt vast in de Wet Medezeggenschap voor Scholen. De raad is bevoegd alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken.
In deze raad hebben twaalf leden zitting. Zes leden worden gekozen door het personeel, drie leden door de leerlingen en drie leden door hun ouders/verzorgers. 
De raad vergadert ongeveer zeven maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en ouders/leerlingen en personeelsleden zijn bij de bijeenkomsten hartelijk welkom als toehoorder.

Leden MR

In de MR zijn gekozen: 

voor de geleding onderwijzend personeel:

- de heer W. Van Greevenbroek (voorzitter)
- mevrouw P. Smeets (secretaris)
- mevrouw Frenzel
- de heer Frings
- de heer Slapak
- de heer E. Tillie

voor de geleding ouders:

- de heer M. Moll - Widdershoven
- de heer M. de Vaan 
- de heer D. Zeedzen 

voor de geleding leerlingen:

- Lisa Ophoven
- Charlotte Vaasen
- Roderick Vaasen 

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

Vergaderingen TMR (leerlingen, ouders en personeel) Aanvang 19.00 uur personeelskamer 

 • 03 oktober 2023
 • 28 november 2023
 • 23 januari 2024
 • 12 maart 2024
 • 23 april 2024
 • 18 juni 2024

 Vergaderingen PMR (personeel) Aanvang 13.30 uur 

 • 26 september 2023 in lokaal OA212
 • 07 november 2023 in lokaal A213
 • 16 januari 2024 in lokaal A213
 • 27 februari 2024 in lokaal A213
 • 09 april 2024 in lokaal A213
 • 28 mei 2024 in lokaal A213
 • 02 juli 2024 in lokaal A213

De MR is te bereiken onder mr@sintjan-lvo.nl of via de administratie van Sint-Jan. Brieven gericht aan de secretaris van de MR of aan één of meerdere geledingen van de MR worden door de administratie doorgegeven aan de geadresseerde.