Dummy1920x1080 01

MR

Algemene informatie

De medezeggenschapsraad regelt de inspraak van ouders, leerlingen en personeel op onze school. Deze inspraak ligt vast in de Wet Medezeggenschap voor Scholen. De raad is bevoegd alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken.
In deze raad hebben twaalf leden zitting. Zes leden worden gekozen door het personeel, drie leden door de leerlingen en drie leden door hun ouders/verzorgers. 
De raad vergadert ongeveer zeven maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en ouders/leerlingen en personeelsleden zijn bij de bijeenkomsten hartelijk welkom als toehoorder.

Leden MR

In de MR zijn gekozen: 

voor de geleding onderwijzend personeel:

- de heer W. Van Greevenbroek (voorzitter)
- mevrouw E. Frenzel
- de heer R. Frings
- de heer K. Slapak
- mevrouw P. Smeets
- de heer E. Tillie

voor de geleding ouders:
- de heer M. de Vaan
- mevrouw R. Slegers 
- de heer M. Moll - Widdershoven 

voor de geleding leerlingen:
- Roderick Vaasen
- Lisa van Ophoven 
- Gabri Spallitta 

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

Vergaderingen TMR (leerlingen, ouders en personeel) Aanvang 19.00 uur personeelskamer nieuwbouw 

 • 04 oktober 2022
 • 29 november 2022
 • 24 januari 2023
 • 14 maart 2023
 • 09 mei 2023
 • 27 juni 2023

 Vergaderingen PMR (personeel) Aanvang 13.30 uur lokaal N101

 • 27 september 2022
 • 01 november 2022
 • 06 december 2022
 • 31 januari 2023
 • 07 maart 2023
 • 18 april 2023
 • 30 mei 2023
 • 04 juli 2023

De MR is te bereiken onder mr@sintjan-lvo.nl of via de administratie van Sint-Jan. Brieven gericht aan de secretaris van de MR of aan één of meerdere geledingen van de MR worden door de administratie doorgegeven aan de geadresseerde.