Dummy1920x1080 01

Ouderklankbordgroep

Ouderklankbordgroep

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe ouder(s)/verzorger(s) over Sint-Jan denken. Om die reden is er vele jaren geleden een klankbordgroep voor ouders opgericht. Drie keer per jaar stelt de directie de leden van de klankbordgroep op de hoogte van ontwikkelingen op school, maar vraagt de ouders ook naar hun mening over deze ontwikkelingen. Dit kan leiden tot een bijstelling van de plannen.


Aan het eind van het schooljaar nemen de ouders van wie het kind eindexamen heeft gedaan afscheid van de klankbordgroep. Hun plaatsen worden aan het begin van het nieuwe schooljaar ingenomen door de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen.

Ouderklankbordgroep TTO

Ouders van leerlingen die TweeTalig Onderwijs volgen kunnen zitting nemen in een aparte ouderklankbordgroep voor TTO. In deze ouderklankbordgroep worden specifieke TTO-zaken besproken.

Verslagen 

Via het submenu aan de rechterzijde treft u een overzicht aan van de notulen van de meest recente bijeenkomsten van de ouderklankbordgroepen.