PB040093

Aanmelden voor de brugklas

Aanmelden voor de brugklas 

Wilt u uw kind aanmelden voor de brugklas van onze school dan is dat digitaal mogelijk via onze website. Digitaal aanmelden is mogelijk vanaf 28 februari 2023. 

U kunt uw kind inschrijven voor de volgende richtingen:

- Havo (met of zonder deelname aan havo ChallENge)

- Atheneum (met of zonder deelname aan TTO)

-Gymnasium (TTO)

Aanmelden kan via deze link: https://inschrijven.stichtinglvo.nl/sint-janscollege/

Aanmeldavond groep 8

Mocht digitaal aanmelden door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan bent u op maandag 13 of dinsdag 14 maart tussen 17.00 en 20.30 uur welkom op onze inschrijfavonden op Sint-Jan. De toegang tot ons schoolgebouw is deze avond mogelijk via de poort aan de Amstenraderweg 122.

Aanmeldgegevens

Wanneer u uw kind digitaal of persoonlijk op school wilt aanmelden dan vragen we u de volgende gegevens bij de hand te hebben:

· Basisschooladvies;

· Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;

· Gegevens over uw kind (let op: ook het Burgerservicenummer/ persoonsnummer van uw kind - indien woonachtig in Nederland). Als uw kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;

· Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;

· Medische gegevens en contactgegevens van de huisarts.

Vragen?

Zou u eerder reeds vragen hebben over de aanmelding van uw kind op onze school dan kunt u contact opnemen met Dini Diederen (leerlingcoordinator brugklassen) via d.diederen@stichtinglvo.nl of met de teamleider van de brugklassen: Nicole Hendrix via n.hendrix@stichtinglvo.nl. Beiden zijn ook telefonisch bereikbaar via 045-5218666.

Tot ziens op het Sint-Janscollege!

PB040093