PB040093

Begeleiding

Begeleiding op maat

Op Sint-Jan zorgen we ervoor dat we elke leerling begeleiden in zijn of haar leerproces. Het begeleiden van een kind gebeurt op verschillende niveaus en is mede afhankelijk van de behoefte van elke afzonderlijke leerling.

Mentoren

Elke leerling heeft een eigen mentor. Deze mentor of klassenleraar is het persoonlijke aanspreekpunt van de leerling en zijn of haar ouders. De mentor monitort de ontwikkeling en resultaten van de leerlingen en zal, wanneer hier aanleiding toe is, samen met leerlingen en ouders bekijken welke ondersteuning nodig is. Een overzicht van alle mentoren treft u aan in de digitale schoolgids.

Leerlingenzorg

De overheid vraagt van het voortgezet onderwijs dat zij haar onderwijs zodanig vormgeeft en aanbiedt dat optimaal wordt tegemoetgekomen aan de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van al haar leerlingen en in het bijzonder ook van hen die speciale ondersteuning nodig hebben. Het doel is om elke leerling passend onderwijs aan te bieden. U kunt hier lezen op welke wijze de verschillende schoolbesturen in Zuid-Limburg vorm geven aan dit passend onderwijs.

Om aan deze begeleidingsbehoefte tegemoet te komen kent Sint-Jan een zorgcoördinator en leerlingbegeleiding. De zorgcoördinator van Sint-Jan, mevrouw E. Hensen, kunt u bereiken via het algemene nummer van school. Meer informatie over onze leerlingbegeleiding treft u aan in de schoolgids. 

Ondersteuning

Voor leerlingen die gebruik willen maken van een hulpmiddel bij spellingzwakte, maakt Sint-Jan gebruik van Claroread. Ouders en leerlingen kunnen hier gratis gebruik maken. Meer informatie over het downloaden van Claroread treft u hier aan. Nadere informatie over bring your own device (BYOD) en Claroread treft u hier aan.