Wat houdt TTO in?

TTO houdt in dat in de onderbouw minimaal 50% van de lessen in de Engelse taal wordt gegeven.

Op Sint-Jan wordt in de brugklas bijna 3/4 van de lessen in het Engels gegeven. In de bovenbouw dienen in totaal 1150 (van de in totaal 4800) contacturen in het Engels te worden verzorgd.

De inhoud van de lessen is ongeveer hetzelfde als bij het Nederlandstalig onderwijs, alleen wordt in de klas door de docent in het Engels lesgegeven. Verder wordt van de leerling verwacht dat hij Engels spreekt, er komen Engelstalige boeken en ander Engelstalig lesmateriaal op tafel en de toetsen worden in het Engels afgenomen.

De TTO-leerlingen volgen bovendien een uur extra per week, nl. Language, Culture and Skills (LCS), verzorgd door Engelstalige docentenzogenaamde ‘native speakers’. Daarnaast is er zowel binnen als buiten de lessen veel aandacht voor internationalisering en wereldburgerschap.

Het blijkt dat leerlingen die TTO volgen, al na twee jaar een verbluffend hoog niveau in Engels hebben bereikt. In de derde klas nemen de leerlingen deel aan het Cambridge Checkpoint examen en bij afronding van de onderbouw ontvangen zij  een TTO-certificaat. Natuurlijk wordt het Nederlands niet verwaarloosd, want in de andere lessen wordt gewoon Nederlands gesproken. 

0121

Internationalisering

Op de TTO-afdeling is er veel aandacht voor internationalisering, in de lessen zelf, maar ook daarbuiten. Voorbeelden hiervan zijn vakoverstijgende projecten, excursies, samenwerking met leerlingen in andere landen en excursies naar het buitenland. Op het programma voor de brugklas staan o.a. een bezoek aan Dover en Canterbury, een interactief toneelstuk met de Engelse theatergroep Phileas Fogg en een English Day.

Bovenbouw

In de bovenbouw (klas 4 t/m 6) is het programma heel anders, maar daar begint het pas echt. De leerlingen worden voorbereid op het (Nederlandstalige) vwo-examen en daarom bieden we de examenvakken weer in het Nederlands aan. Bepaalde vakken die met een schoolexamen worden afgerond, bieden we in de bovenbouw wel nog Engelstalig aan. Bij de vakken Engels en maatschappijleer volg je een intensief programma dat voorbereidt op verschillende examens van Cambridge International, zoals Global Perspectives. Dit programma maakt leerlingen vaardiger in kritisch denken, onderzoeken en problemen oplossen. Met deze examens kun je internationaal erkende certificaten behalen, waarmee je aantoont dat je de Engelse taal op hoog niveau beheerst.

Daarnaast zal ook in de bovenbouw ruimte zijn voor allerlei internationaliseringsactiviteiten, zoals projecten, buitenlesactiviteiten en excursies in binnen- en buitenland. De internationale stage in leerjaar 4/5 is daarbij de ultieme uitdaging!