Eigen bijdrage 

Voor TTO-onderwijs wordt in het schooljaar 2023-2024 een (vrijwillige) bijdrage van €350,00 aan ouders/verzorgers gevraagd. Dit bedrag houdt, naast de extra lessen die aangeboden worden, mede verband met de extra activiteiten die er voor deze leerlingen zijn (o.a. uitwisselingsprojecten, extra examens Engels en diverse culturele activiteiten). Dit bedrag staat los van de algemene vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag kan gespreid worden betaald, indien nodig zelfs in tien termijnen van € 35,00. U bent niet verplicht dit bedrag te betalen, maar we wijzen u erop dat school geen extra bekostiging ontvangt voor het aanbieden van TTO-onderwijs en wij voor de organisatie van extra lessen en activiteiten volledig afhankelijk zijn van uw bijdrage. Het TTO-onderwijs wordt gecoördineerd door mevrouw S. Meijer-Mendes (s.meijer@stichtinglvo.nl) en de heer M. Hillen (m.hillen@stichtinglvo.nl)

Wanneer u van bovenstaande betalingsregeling gebruik wilt maken, of wanneer u geen financiële mogelijkheden heeft om dit bedrag te betalen, dan kunt u contact opnemen met de heer Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl.

223