Toetsrooster

Voor elke (school)examenweek en proefwerkweek tref je hier het actuele rooster aan. Daarnaast wordt het  rooster van schoolexamens en proefwerken ook altijd in je agenda in Zermelo en Somtoday geplaatst

Eindexamenrooster

Examenleerlingen kunnen het rooster voor de Centraal Schriftelijke Eindexamens terugvinden via de website van Examenblad.nl. Hier staan de afnamedata en tijdstippen voor zowel het eerste, tweede en derde tijdvak. De afnamedata voor de eindexamens havo en vwo 2022 tref je hier aan. 

Toetsregeling bovenbouw

vakken mogen in de bovenbouw (met uitzondering van de examenklassen) alleen in de hun toegewezen weken een aangekondigde overhoring of proefwerk afnemen, een vak komt hierbij eens in de twee of drie weken aan de beurt. Alleen toetsen waarvoor de leerling zich niet hoeft voor te bereiden en onaangekondigde overhoringen mogen ook buiten deze weken afgenomen worden. Het overzicht van weken waarin vakken een toets mogen geven vind je hier.

Overigens geldt dat op de eerste schooldag na een vakantie geen proefwerken of overhoringen gegeven mogen worden met uitzondering van PTA-werken.

Dummy1920x1080 07

Leerstof proefwerkweek december 2021

Hieronder kun je per vak de leerstof voor de proefwerkweek raadplegen: 

Nederlands

Engels

Wiskunde

Aardrijkskunde

Geschiedenis 

Economie en bedrijfseconomie

Maatschappijleer

Frans

Duits

Grieks

Latijn

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Kunst

BSM

Mens en Natuur