Decaan

LOB 

LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Het maken van een juiste profiel- en studiekeuze is niet eenvoudig. Op Sint-Jan begeleiden we leerlingen hierin. Onze decaan, mevrouw I. Hover, geeft onder meer voorlichting over de profielkeuze in de derde klas en over de studiekeuze in de bovenbouwklassen en voert individuele gesprekken met leerlingen. De decaan is aanwezig op dinsdag tot en met vrijdag en telefonisch bereikbaar op 045-5218666 of per mail: ilona.hover@stichtinglvo.nl.

 

Informatie profielkeuze 

In het kiezen van je profiel doorloop je een aantal fasen. Je krijgt allereerst uitleg over de verschillende profielen die we aanbieden op Sint-Jan. Vervolgens onderzoek je welk profiel het meest aansluit bij jouw interesses, capaciteiten en motivatie. Uiteraard word je hierin begeleid. In het eerste trimester van het vak Burgerschapsvorming krijg je LOB-lessen. Het tijdpad van de profielkeuze vind je hier.

 

Informatie studiekeuze 

Ook in het kiezen van je studie doorloop je een aantal fasen. Een schematisch overzicht van het studiekeuzeproces vind je hier. Uit onderzoek blijkt dat in de keuze voor een studie ervaringen opgedaan tijdens open dagen en proefstudeerdagen een belangrijke rol spelen. Bezoek dus zeker open dagen of loop een dagje mee op een hbo of universiteit. Dan proef je hoe de sfeer is en hoe de colleges zijn. 

Via de website van hogescholen en universiteiten kun je je aanmelden voor een meeloopdag of proefstudeerdag. Als je een dag wilt meelopen of proefstuderen, vraag je hiervoor toestemming aan de decaan via dit formulier. Na afloop schrijf je een kort verslag waarin je je ervaringen noteert. Deze reflectie kan je helpen met het maken van een keuze. De richtlijnen voor het schrijven van dit verslag vind je hier

Het is ook mogelijk mee te lopen binnen het werkveld waarin je bent geïnteresseerd. Wil je bijvoorbeeld graag webdeveloper worden en ken je iemand die webdeveloper is? Maak een afspraak en kijk een dag(deel) mee! Middels hetzelfde vrijstellingsformulier voor een meeloopdag vraag je hiervoor toestemming aan. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 selecteren hogescholen en universiteiten voor hun studies met numerus fixus (studies met een beperkt aantal plaatsen) zelf studenten. Centrale loting via DUO is afgeschaft. Klik hier voor meer informatie over de afschaffing van de loting en voor een overzicht van belangrijke deadlines. 

In dit document vind je enkele interessante websites die je wellicht verder kunnen helpen in je studiekeuzeproces.