Coach van de huiswerkmaker deel 3: het puberbrein

29-10-2024

Het puberbrein

Kinderen leren niet alleen op school, maar voor een belangrijk deel ook thuis. Thuis is de plek waar leerlingen zich zelfstandig de leerstof en/of vaardigheden eigen maken. Als ouder speelt u een zeer belangrijke rol hierbij. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat de betrokkenheid van de ouder/verzorger een positieve invloed heeft op het leerproces van het kind. Zowel leerlingen als ouders weten echter vaak niet hoe ze het maken en leren van huiswerk thuis optimaal kunnen invullen.

Naar aanleiding hiervan is door ondergetekenden een boek samengesteld met als titel ’Kun je leren leren dan?’. Dit boek, dat elke leerling in de brugklas ontvangt/ontvangen heeft, is voor u als ouder/verzorger een nuttig hulpmiddel bij de studiebegeleiding van uw kind. Concrete tips en informatie staan hierin vermeld. Per vak staan de belangrijkste studietips opgesomd.

Om dieper op deze tips in te gaan en om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop kinderen leren en waardoor het leren kan worden beïnvloed, organiseren we drie voorlichtingsavonden ‘coach van de huiswerkmaker’ voor geïnteresseerde ouders/verzorgers met als thema’s ‘kun je leren leren dan?’, ‘de studieplanner en leerstrategieën’ en ’het puberbrein’. Deze voorlichtingen zijn kosteloos. Gezien de opzet van de avonden verzoeken we u het boekje ’Kun je leren leren dan?’ en een pen mee te nemen.

De voorlichting ’kun je leren leren dan?’ zal plaatsvinden op dinsdag 24 september. 

De voorlichting ‘de studieplanner en leerstrategieën’ zal plaatsvinden op dinsdag 08 oktober.

De voorlichting ’het puberbrein’ staat gepland voor dinsdag 29 november.

Alle avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.15 uur.

De voorlichting vindt plaats op school. U kunt zich hier inschrijven voor een of meerdere informatiebijeenkomst(en).

Inschrijven kan, nadat u een datum heeft gekozen, via de groene knop ‘registreren’.

Wij hopen u op deze een of meerdere voorlichtingsavond(en) te mogen begroeten.

DSC 0052