PA052263

Diataal en Numo

Diataal en Numo

Zowel het programma Diataal als het programma NUMO wordt gebruikt om het taalniveau van onze leerlingen in kaart te brengen. Diataal brengt per vaardigheid (leesvaardigheid, spelling en woordenschat) het referentieniveau in kaart en vergelijkt dit met de landelijke streefscore. NUMO is het digitale programma waarmee de eventuele achterstanden bijgewerkt worden. Dit vindt plaats tijdens een taalles (VWT-uur) en onder begeleiding van een docent.

Meer uitleg over de werkwijze van Diataal treft u hier aan.

Voor meer informatie over de werking van Numo verwijzen we u graag naar onderstaand filmpje. 

PA052263