Wiskundecursus voor ouders

7-7-2024 zondag 7 juli 2024

Wiskundecursus voor ouders

In het schooljaar 2024-2025 zal bij voldoende belangstelling aan ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het Sint-Janscollege, een wiskundecursus worden
aangeboden. Voor elk leerjaar wordt een afzonderlijke cursus georganiseerd.


Het wiskundeonderwijs is de afgelopen jaren veranderd. Veel ouders die het wiskundeboek
van hun kind bekijken, herkennen de leerstof niet meer. De opbouw van de boeken is
anders, de leerstof wordt op een moderne manier met behulp van het digitale schoolbord
gepresenteerd en men ziet onderwerpen die men niet (meer) uit de eigen schooltijd kent.
Voor ouders van leerlingen van de tweede klas die meer bij de huidige wiskunde
betrokken willen worden, bestaat de mogelijkheid om een wiskundecursus te volgen. De
cursus zal worden gegeven door wiskundedocenten van onze school en bestaat uit 7
bijeenkomsten verdeeld over het schooljaar. Tijdens de bijeenkomsten zal de opbouw en de
inhoud van de wiskundeleerstof van de betreffende klas centraal staan. Door middel van uitleg en het
maken van opdrachten krijgt u een goed beeld van de wiskunde die uw kind zich in de
klas eigen moet maken.

Voor meer informatie over prijs, cursusdata en wijze van aanmelden verwijzen we u graag naar onderstaande linkjes.

Wiskundecursus voor ouder(s)/verzorgers van leerlingen in de brugklas

Wiskundecursus voor ouder(s)/verzorgers van leerlingen in klas 2

Wiskundecursus voor ouder(s)/verzorgers van leerlingen in klas 3

Wiskunde 1