Diploma-uitreikingen havo en vwo

3-7-2024 woensdag 3 juli 2024

Diploma-uitreikingen havo en vwo

Op woensdag 3 juli ontvingen onze geslaagde eindexamenkandidaten havo hun diploma. De dag erna, op donderdag 4 juli, was het de beurt aan de geslaagden uit vwo 6.

Op beide dagen waren er toespraken van coördinatoren en teamleiders, waarin werd teruggekeken op meerdere jaren Sint-Jan. Bij de mentor tekenden leerlingen hun diploma en ontvingen ze natuurlijk nogmaals hartelijke felicitaties. 

Dat tekenmoment werd vastgelegd door onze fotograaf. Leerlingen uit havo 5 en vwo-6 kunnen hier (nadat ze zijn ingelogd) de betreffende foto's inzien. 

We wensen alle geslaagden heel veel succes toe met hun vervolgopleiding en alle goeds voor de toekomst.

IMG 1572