Geslaagd met vlag en wimpel

18-4-2024 donderdag 18 april 2024

Geslaagd met vlag en wimpel

De examens zijn nog niet begonnen, maar toch mogen wij de vlag alvast buiten hangen. Gistermiddag zijn we opnieuw 'geslaagd' voor het inspectiebezoek van de visitatiecommissie van Nuffic en hebben wij het keurmerk TTO-seniorschool weer mogen ontvangen.

De visitatiecommissie was heel positief en deelde veel complimenten uit. De vooraf aangeboden stukken en de verschillende lesbezoeken en interviews met docenten en leerlingen in de school leverden gisteren vooral veel lof op. Met name de uitermate prettige sfeer binnen de school en het TTO-team en ook de goede samenwerking en coördinatie werd zeer gewaardeerd. Maar ook veel pluimen voor de vele internationale projecten en het enthousiasme en de kundigheid van de docenten. En niet te vergeten het hoge niveau van het Engels van onze leerlingen.
We zijn zeer trots op dit prachtige resultaat en daardoor uitermate gemotiveerd om op deze voet verder te gaan.

De eerste TTO-lessen zijn al in schooljaar 2010 2011 op Sint-Jan aangeboden. Doel was om leerlingen bij zowel zaak- en exacte vakken als creatieve vakken op een hoog niveau Engels te laten spreken. En niet alleen in het klaslokaal, maar ook in internationale settings. Dat lukte prima, waardoor in 2014 het TTO-juniorcertificaat (bedoeld voor onderbouwklassen) door de visitatiecommissie werd afgegeven. In 2018 leidde dat na een inspectie tot een TTO-schoolcertificering voor onder-èn bovenbouw. De kwaliteitseisen die Nuffic stelt aan TTO-scholen voor wat betreft Engelse taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling worden nauwlettend gecontroleerd. Gisteren was er dus een hervisitatie waarbij opnieuw oog was voor de inrichting van het TTO-onderwijs op Sint-Jan. En dat leverde andermaal het keurmerk TTO-seniorschool op.

Tto