Aanmelden voor Sint-Jan!

15-3-2024 vrijdag 15 maart 2024

Aanmelden voor de brugklas 

Wilt u uw kind aanmelden voor de brugklas van onze school dan is dat digitaal mogelijk via onze website. Digitaal aanmelden is mogelijk tijdens de aanmeldweek vanaf 18 maart 2024 tot en met zondag 31 maart 2024. 

U kunt uw kind inschrijven voor de volgende richtingen:

- Havo (met of zonder deelname aan havo ChallENge),

- Atheneum (met of zonder deelname aan TTO),

-Gymnasium (TTO).

Aanmelden kan via deze link: https://aanmelden.stichtinglvo.nl/sint-janscollege/

Aanmeldavond groep 8

Mocht digitaal aanmelden door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan bent u op dinsdag 26 maart tussen 17.00 en 20.30 uur welkom op onze inschrijfavonden op Sint-Jan. De toegang tot ons schoolgebouw is deze avond mogelijk via de poort aan de Amstenraderweg 122.

Aanmeldgegevens

Wanneer u uw kind digitaal of persoonlijk op school wilt aanmelden dan vragen we u de volgende gegevens bij de hand te hebben:

· Basisschooladvies;

· Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;

· Gegevens over uw kind (let op: ook het Burgerservicenummer/ persoonsnummer van uw kind - indien woonachtig in Nederland). Als uw kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;

· Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;

· Medische gegevens en contactgegevens van de huisarts.

Vragen?

Zou u eerder reeds vragen hebben over de aanmelding van uw kind op onze school dan kunt u contact opnemen met Dini Diederen (leerlingcoordinator brugklassen) via d.diederen@stichtinglvo.nl of met de teamleider van de brugklassen: Nicole Hendrix via n.hendrix@stichtinglvo.nl. Beiden zijn ook telefonisch bereikbaar via 045-5218666.

Tot ziens op het Sint-Janscollege!

PB040093
Aanmelden