jaarplanning schooljaar 2023-2024

5-7-2023 woensdag 5 juli 2023

jaarplanning schooljaar 2023-2024

De planning voor het schooljaar 2023-2024 is nu reeds beschikbaar en hier in te zien.

Deze jaarplanning is vanaf 18 juli, onder het kopje schoolgids, ook te raadplegen op de website van school. Vanaf deze datum staat ook de digitale schoolgids voor het komende schooljaar online en is op de website informatie terug te vinden over de opstart van het nieuwe schooljaar.

Bouw 1