Diploma-uitreikingen havo en vwo

14-7-2023 vrijdag 14 juli 2023

Diploma-uitreikingen havo en vwo

Op woensdag 12 juli ontvingen onze geslaagde eindexamenkandidaten havo hun diploma. De dag erna, op donderdag 13 juli, was het de beurt aan de geslaagden uit vwo 6.

Op beide dagen waren er toespraken van coördinatoren en teamleiders, waarin werd teruggekeken op meerdere jaren Sint-Jan. Bij de mentor tekenden leerlingen hun diploma en ontvingen ze natuurlijk nogmaals hartelijke felicitaties. 

Dat tekenmoment is vastgelegd door onze fotograaf. Leerlingen uit havo 5 en vwo-6 vinden hier (na te zijn ingelogd), naast de foto's van het eindexamengala, ook de foto's van de diploma-uitreikingen.   

We wensen alle geslaagden heel veel succes toe met hun vervolgopleiding en alle goeds voor de toekomst.

A4
A5
A9
A10
A1
A2
A3
A7
A8
A11
A6