Crimitalk.nl

25-1-2023 woensdag 25 januari 2023

Crimitalk.nl

“Het gesprek met je kind moet anno 2023 niet alleen gaan over de bloemetjes en de bijtjes, maar ook over de plantjes en pilletjes.”

Bijna alle ouders/verzorgers voeren wel het noodzakelijke gesprek over seksuele voorlichting met hun kind(eren). Maar een gesprek met je kind voeren over criminaliteit, drugs en wapens, hoe doe je dat?

Steeds meer jongeren worden op (steeds jongere leeftijd) geronseld voor criminele activiteiten. Denk hierbij aan het weg brengen van een pakketje, op de uitkijk staan, of een bankpas uitlenen. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers met hun kind het gesprek voeren over deze thema’s. Als ouders/verzorgers open het gesprek hierover aan gaan, zullen kinderen mogelijk sneller om hulp vragen als ze hiermee in aanraking komen. Gaat u het gesprek aan met uw kind?

Op www.crimitalk.nl vindt u 40 stellingen en vragen om te bespreken met uw kind. Op het achterliggend platform vindt u verder heel veel informatie over drugs, wapens en criminaliteit. Verder kunt u er terecht bij hulppartners.

1234567