Onderwijs voor Oekraïense jongeren

1-6-2022 woensdag 1 juni 2022

Onderwijs aan Oekraïense jongeren

Sinds vorige week volgen de eerste 16 Oekraïense jongeren uit de gemeenten Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal, Landgraaf, Heerlen en Voerendaal onderwijs op onze school. Naast lessen Engels, beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding staan ook wekelijks meerdere lessen NT2 (Nederlands als tweede taal) op het lesrooster.

Mede dankzij meerdere gulle giften van ouders konden we al 10 Oekraïense jongeren van een fiets voorzien zodat ze dagelijks, net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten, zelfstandig naar school kunnen komen. De jongeren zijn in elk geval heel erg blij met hun fietsen. 

We verwachten binnenkort een volgende groep Oekraïense jongeren op onze school en ook voor deze jongeren zou het geweldig zijn wanneer ze per fiets naar school kunnen komen. Heeft u nog een fiets over die u wilt doneren aan een van deze Oekraïense jongeren dan kunt u contact opnemen met de heer Y. Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

1 (1)