Sint-Janscollege Tour

26-1-2022 woensdag 26 januari 2022

Sint-Janscollege tour

De Sint-Janscollege Tour is terug! Dit schooljaar willen we diverse avonden organiseren omtrent onderwerpen die opvoeden in de continu veranderende maatschappij extra lastig maakt. Op die manier hopen we inzicht te creëren, maar ook samen ervaringen uit te wisselen.

We heten u van harte welkom op deze interessante informatieavonden!

 

  1. Sint-Janscollege Tour 1: Stress onderbouw (ouders klas 1 t/m 3)

De eerste Sint-Janscollege Tour van 2022 gaat over stress bij leerlingen in de onderbouw. Stress onder leerlingen is, volgens vele onderzoeken, tijdens de coronapandemie alleen maar toegenomen. Zowel van ouders als docenten krijgen we steeds vaker de vraag hoe hiermee om te gaan. Om ouders hierover te informeren bieden we de voorlichting  'Hoe ga je als ouder om met de stress van je kind?' aan. We willen via deze lezing een stukje inzicht bieden, maar ook praktische handvatten geven om er thuis mee aan de slag te gaan. Ook op school is er aandacht voor dit onderwerp, onder meer door onze leerlingen lessen over omgaan met stress aan te bieden. Inschrijving voor deze lezing is alleen voor ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen uit de onderbouw.

Datum             : 7 februari 2022

Tijd                  : 19:30 – 21:00 uur

Locatie            : digitaal

Aanmelden     : https://tinyurl.com/2p8d7dwh

 

  1. Sint-Janscollege Tour 2: Stress bovenbouw (ouders klas 4 t/m 6)

De tweede Sint-Janscollege Tour van 2022 gaat over stress bij leerlingen in de bovenbouw. Stress onder leerlingen is, volgens vele onderzoeken, tijdens de coronapandemie alleen maar toegenomen. Zowel van ouders als docenten krijgen we steeds vaker de vraag hoe hiermee om te gaan. Om ouders hierover te informeren bieden we de voorlichting  'Hoe ga je als ouder om met de stress van je kind?' aan. We willen via deze lezing een stukje inzicht bieden, maar ook praktische handvatten geven om er thuis mee aan de slag te gaan. Ook op school is er aandacht voor dit onderwerp, onder meer door onze leerlingen lessen over omgaan met stress aan te bieden. Inschrijving voor deze lezing is alleen voor ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen uit de bovenbouw.

Datum             : 21 februari 2022

Tijd                  : 19:30 – 21:00 uur

Locatie            : digitaal

Aanmelden     : https://tinyurl.com/bdfcxjjn

 

  1. Sint-Janscollege Tour 3: Ferry Zandvliet - Negatieve ervaringen omzetten in iets positiefs!

De derde Sint-Janscollege Tour van 2022 gaat over het omzetten van negatieve ervaringen in iets positiefs. Ferry Zandvliet is een bekende Rotterdamse fysiotherapeut die in zijn leven vaker te maken heeft gehad met tegenslagen. Op vrijdag 13 november 2015 bezoekt Ferry namelijk met drie vrienden een concert in het Bataclan-theater in Parijs. Tijdens deze noodlottige avond schieten terroristen 89 mensen dood. De gebeurtenis zet Ferry’s leven op zijn kop. Maar hij merkt dat praten over zijn ervaring helpt. Tijdens deze avond laat Ferry aan zijn publiek zien hoe je uit iets negatiefs iets positiefs kunt halen. En hoe je een gelukkiger mens kunt worden na welke tegenslag dan ook. Zijn verhaal gaat niet over Parijs, maar over overleven en verrijking. Het beschrijft een verwoede strijd tegen polarisatie en radicalisering. Hij neemt je mee in het hoofd van een terreurgetroffene die weigert slachtoffer te zijn van zijn ervaring. Inschrijving voor deze lezing staat open voor zowel ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de onderbouw en de bovenbouw.

Datum             : 9 maart 2022

Tijd                  : 19:00 – 21:00 uur

Locatie            : digitaal of fysiek n.t.b.

Aanmelden     : https://tinyurl.com/yc557wd8

We hopen u graag te zien bij een of meerdere informatieavonden tijdens onze Sint-Janscollege Tour 2022!

 

SJCT 1 Stress
SJCT 2 Coping