Algemene informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit vwo 4, 5 en 6

2-9-2024

Algemene informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit vwo 4, 5 en 6

Vanavond verzorgd de mentor van uw kind een informatieavond. Tijdens deze informatieavond ontvangen ouder(s)/verzorger(s) algemene informatie over onze school, maar gaat de mentor ook specifiek in op de school- en eindexamens. Deze informatieavond start om 19.00 uur en zal op school plaatsvinden.