Algemene informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 3

28-8-2024

Algemene informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 3

Vanavond verzorgd de mentor van uw kind een informatieavond. Tijdens deze informatieavond ontvangen ouder(s)/verzorger(s) algemene informatie over onze school, maar gaat de mentor ook specifiek in op de activiteiten in de derde klas, waaronder de profielkeuze. Deze informatieavond start om 19.00 uur en zal op school plaatsvinden. 

P3