Algemene informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo 4 en havo 5

29-8-2024

Algemene informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo 4 en havo 5

Vanavond verzorgd de mentor van uw kind een informatieavond. Tijdens deze informatieavond ontvangen ouder(s)/verzorger(s) algemene informatie over onze school, maar gaat de mentor ook specifiek in op de activiteiten in de derde klas, waaronder het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze informatieavond start om 19.00 uur en zal op school plaatsvinden. 

P4