12-6-2024

Uitslagbepaling tijdvak 1

Uitslagbepaling tijdvak 1

Vandaag ontvangen alle eindexamenkandidaten de uitslag van hun eindexamens. Alle leerlingen, zowel die leerlingen die gezakt zijn als de leerlingen die geslaagd zijn, worden tussen 13.00 en 18.00 uur telefonisch benaderd door hun mentor.

We wensen alle examenkandidaten, maar natuurlijk ook hun ouder(s)/verzorger(s) veel sterkte toe en hopen natuurlijk op een mooie uitslag!

 

1234