Aanmeldweek groep 8

25-3-2024

Aanmeldweek groep 8

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u uw kind van maandag 25 maart tot en met zondag 31 maart digitaal aanmelden als leerling van het Sint-Janscollege.

Mocht digitaal aanmelden door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan bent u op dinsdag 26 maart tussen 17.00 en 20.30 uur welkom op onze inschrijfavonden op Sint-Jan. De toegang tot ons schoolgebouw is deze avond mogelijk via de poort aan de Amstenraderweg 122. 

U kunt uw kind inschrijven voor de volgende richtingen:

- Havo (met of zonder deelname aan havo ChallENge)

- Atheneum (met of zonder deelname aan TTO)

-Gymnasium (TTO)

Wanneer u uw kind persoonlijk op school wilt komen aanmelden dan vragen we u de volgende gegevens mee te nemen:

· Basisschooladvies;

· Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;

· Gegevens over uw kind (let op: ook het Burgerservicenummer/ persoonsnummer van uw kind - indien woonachtig in Nederland). Als uw kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;

· Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;

· Medische gegevens en contactgegevens van de huisarts.

Zou u eerder reeds vragen hebben over de aanmelding van uw kind op onze school dan kunt u contact opnemen met Dini Diederen (leerlingcoordinator brugklassen) via d.diederen@stichtinglvo.nl of met de teamleider van de brugklassen: Nicole Hendrix via n.hendrix@stichtinglvo.nl. Beiden zijn ook telefonisch bereikbaar via 045-5218666.

PB040093
PB040040