Algemene informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 2

5-9-2023

Algemene informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 2

Vanavond verzorgd de mentor van uw kind een informatieavond. Tijdens deze informatieavond ontvangen ouder(s)/verzorger(s) algemene informatie over onze school, maar gaat de mentor ook specifiek in op de activiteiten in de tweede klas. Deze informatieavond start om 19.00 uur en zal op school plaatsvinden.