Informatieavond ouders groep 8 (19.00 uur)

14-11-2023

Voorlichting ouders groep 8

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel ouders en leerlingen spannend. Om een goed beeld te geven van ons onderwijsaanbod, onze (leerling)zorg, begeleiding en de goede sfeer op onze school organiseren we, naast een open dag (3 februari 2024) en proeflessen (vandaag en op 17 januari om 19.00 uur), twee informatieavonden voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in groep 8. 

Voorlichting 14 november 2023

Op 14 november verzorgen we om 19.00 uur voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 8 een voorlichting in de aula van onze school. Deze voorlichting zal ongeveer 75 minuten duren en loopt parallel aan de proeflessen voor leerlingen. Uw kind kan dus deelnemen aan de proeflessen terwijl wij u in de aula voorzien van informatie over onze school en ons onderwijs. 

Voorlichting 17 januari 2024

Ook de tweede informatieavond betreft een fysieke voorlichting in de aula van onze school. Op 17 januari starten we om 19.00 uur en geven we u informatie over onze school en ons onderwijs. 

Graag tot ziens op Sint-Jan!

Wilt u nu al graag informatie hebben over onze school dan kunt u de uitzending van februari 2021 terugkijken via het YouTube-kanaal van Sint-Jan via https://youtu.be/wiXrXNr4kPY.

Onze school is daarnaast ook 24/7 digitaal te bezoeken tijdens onze online open dag. 

Inschrijving Informatieavond & Demolessen 14 november 2023

’De reguliere demolessen worden aangeboden op havo/vwo-niveau. Voor leerlingen met een havo/vwo- of vwo-advies is er ook de mogelijkheid om enkele TTO-demonstratielessen te volgen om een indruk te krijgen van tweetalig onderwijs op Sint-Jan. Via deze link kunt u meer informatie bekijken over ons TTO (tweetalig onderwijs): https://www.sintjan-lvo.nl/onze-school/tto/
Na de algemene informatie bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan twee workshoprondes om op een interactieve wijze kennis te maken met team en onderwijs van Sint-Jan. Er kan per workshopronde één workshop gekozen worden. Er zijn vijf workshops: 1. Leren Leren: In deze workshop wordt uitgelegd hoe we op Sint-Jan leerlingen helpen met het aanleren van werkende leerstrategieën en effectieve planning. 2. TTO: Deze workshop gaat over het tweetalig onderwijs op Sint-Jan. Learn more about this exciting education program! 3. Vraag&Antwoord-sessie met mentoren: Maak kennis met het mentorenteam en stel al uw vragen over de begeleiding, de lessen, het onderwijs, de activiteiten en nog veel meer. 4. Gymnasium: Maak kennis met het team Klassieke Talen en leer meer over de extra uitdaging die het gymnasiumonderwijs kan bieden voor uw kind. 5. Coaching: In deze workshop staat de coaching centraal. Hierin wordt uitgelegd hoe leerlingen die vastlopen in het leerproces of de motivatie op weg geholpen kunnen worden met coaching.
Bij de tweede ronde wordt er een andere keuze gemaakt dan bij de eerste ronde.
111 (1)