Activiteitenoverzicht

Op dinsdag 22 en donderdag 24 november zijn op Sint-Jan ouderavonden.
Hiervoor ontvangt u op maandag 7 november de uitnodiging per mail.
Hoe u zich kunt inschrijven voor de ouderavond, kunt u lezen in de volgende handleidingen:
handleiding ouderavond 1 en handleiding ouderavond 2
Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 november. Gebruik hiervoor uitsluitend het ouderaccount, niet het leerlingaccount. 
Uitsluitend voor hulp met uw account kunt u mailen met: magister@sintjan-lvo.nl

Binnenkort zijn er twee infoavonden op Sint-Jan over bovenstaand thema. Op 10 oktober om 19.00 uur voor ouders van leerlingen van havo-5 en op dinsdag 11 oktober voor vwo-6.

Maandag 19 en dinsdag 20 september zijn infoavonden over Leren Leren. Voor meer info klik 2016-09 overzicht infoavonden.
Aanmelden uitsluitend via deze link


Welkom op Sint-Jan.

Sint-Jan biedt (tweetalig) gymnasium, (tweetalig) atheneum en havo (met versterkt Engels). Naast goed onderwijs met veel ICT is er natuurlijk nog veel meer: sport, cultuur en veel andere buitenlesactiviteiten.
Terecht kun je dus zeggen:
SINT-JAN LEEFT.
© Sint-Janscollege 2015.
Include WOW JavaScript extension