Eigen bijdrage 

Voor TTO-onderwijs wordt in het schooljaar 2020-2021 een bedrag van € 425 (all-in) in rekening gebracht. Dit bedrag houdt verband met de extra activiteiten die er voor deze leerlingen zijn (o.a. uitwisselingsprojecten, extra examens Engels en diverse culturele activiteiten) en met de extra lessen. Dit bedrag staat los van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wijze van betalen

Ouders van deelnemende leerlingen krijgen, na inschrijving voor ons TweeTalig Onderwijs, een betalingslink toegestuurd. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om dit bedrag gespreid (bijvoorbeeld in 10 termijnen van €42,50) te betalen.

Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan TTO, maar geen financiële mogelijkheden heeft om dit bedrag te betalen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Parkstad. Deze stichting kan de ouderbijdrage in voorkomende gevallen (deels) voor u betalen. Meer informatie over Stichting Leergeld Parkstad treft u hier aan.

Wanneer u van bovenstaande betalingsregeling gebruik wilt maken, of wanneer u geen financiële mogelijkheden heeft om dit bedrag te betalen dan kunt u contact opnemen met de heer Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl.