1 (2)

Jaarplanning 2022-2023

Indeling schooljaar 2022-2023

1e trimester: 5 september 2022 t/m 23 december 2023

2e trimester: 9 januari 2023 t/m 7 april 2023

3e trimester: 10 april 2023 t/m 14 juli 2023

 

De jaarplanning 2022-2023 (wordt regelmatig geactualiseerd en is afhankelijk van eventuele coronamaatregelen). Informatieavonden vinden – afhankelijk van eventuele coronamaatregelen – fysiek of digitaal plaats, hier volgt steeds nadere informatie over.

 

September_________________________________________________________________________

01 en 02              bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

05                         begin schooljaar 2021-2022, roosters ophalen, kennismaking mentor,

                             introductieactiviteiten klas 1 en 2

06                         studiedag docenten, introductieactiviteiten voor enkele brugklassen

05 t/m 09             diverse introductieactiviteiten

07                          start lessen

08                          informatieavond TTO voor leerlingen en ouders/verzorgers van de TTO-brugklassen

12                          informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de brugklassen

13                          informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de tweede klassen

14                          informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de derde klassen;

15                          informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vierde klassen, informatieavond over de buitenlandse reis naar Barcelona

16                          studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; verkeerslab brugklassen

19                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vijfde en zesde klassen, informatieavond over de buitenlandse reis naar                                         Rome

20                           schoolfotograaf; Jet-Net & TechNet Career Days Zuid 2022; meeting TTO-team

21,22,23                 herkansingen schoolexamens voorexamenjaren

27                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

26 t/m 30              week tegen pesten.

26 t/m 29              taaltoetsen brugklassen

23 t/m 30              excursies voorexamenklassen (H4 Barcelona, V5 Rome)

29 t/m 30              excursie examenklassen (Parijs)

30                           dagexcursies onderbouw en vwo-4

 

Oktober:__________________________________________________________________________

03                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

04                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

05                           dag van de leraar, studiedag personeel, roostervrij leerlingen

12                           spreekuur bureau HALT

10 t/m 14              blauwe zone examenklassen

17 t/m 21              schoolexamens havo 5 en vwo-6 (periode 1)

17                          informatieavond profielkeuze havo 3

18                          informatieavond profielkeuze vwo 3

21 + 28                  Cambridge Literature in English TTO-6

22 t/m 30              herfstvakantie

31                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner

 

November__________________________________________________________________________

01                          informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner;

01/03/04                Pisa-onderzoeken

02                           studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster,  

07                           se-cijfers periode 1 staan in Som

07 t/m 11              projectweek 1 (aangepast rooster)

09                           spreekuur bureau HALT; afname DAT klas 3

10                           schoolontbijt brugklassen; afname DAT klas 3

17 en 22                ouder-kindgesprekken voor mentoren

21                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

22                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

24                           studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

 

December__________________________________________________________________________

05 t/m 09              blauwe zone

07                          spreekuur bureau HALT

12 t/m 19              proefwerkweek en schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 2)

13                          bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

20                          inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

20 t/m 23              inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 1)

21                          schoolfeest klassen 1 t/m 6, inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

22                          rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

23                          rapportuitreiking, begin kerstvakantie, einde eerste trimester

24 t/m 31              kerstvakantie

 

Januari____________________________________________________________________________

01 t/m 08             kerstvakantie

09                         begin tweede trimester

16                         informatieavond 2 profielkeuze havo 3

17                         informatieavond 2 profielkeuze vwo-3

16                         SE-cijfers periode 2 staan in Som,

16 t/m 18              inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 2)

16                          studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

23                          kijk-/luistertoetsen examenklassen: Duits vwo en Frans havo

24                          kijk-/luistertoetsen examenklassen: Frans vwo en Duits havo

25                           kijk-/luistertoets Engels vwo-6, toneelvoorstelling “later begint nu” voor de derde

Klassen

27                           kijk-/luistertoets Engels havo 5

26 en 31                ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten ouderinformatieavonden examenklassen

 

Februari___________________________________________________________________________

01 t/m 07             blauwe zone examenklassen

02                          schoolfinale Junior Speaking Contest

08 t/m 17             schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)

14                          bezoek V4 aan de universiteit Maastricht

16                          carnavalsfeest voor de klassen 1,2 en 3

17                          studiedag personeel, roostervrij leerlingen (behalve de examenklassen)

18 t/m 26             carnavalsvakantie

27                          informatieavond ouders groep 8 (online?)

28                          informatieavond ouders groep 8, Demolessen groep 8,

 

Maart_____________________________________________________________________________

04                         Open Dag

06 en 07               voorlichtingsavonden HBO

10                         informatieavond over TTO bovenbouw voor TTO-3

14 en 15               aanmelddagen nieuwe brugklassers

17                         culturele avond

20                         SE-cijfers periode 3 staan in Som, studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing

                            dagrooster

17 t/m 23            blauwe zone

24 t/m 31            proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en inhalen gemiste SE (periode 3)

28                         bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

 

April______________________________________________________________________________

03 t/m 7              herkansingen SE

03                         cijfers verzamelen, roostervrij leerlingen (behalve de examenklassen), inhaaldag proefwerken

04 t/m 7              6 lessen van 40 minuten, vervolgens rapportvergaderingen, inhaalmomenten

                             proefwerken, projectweek (aangepast rooster)

07                         einde tweede trimester

10                         geen lessen (Tweede Paasdag)

11                         start derde trimester

13 en 18              ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten

14                         rapportage examenresultaten SE

19                         inleveren definitieve profielkeuze

20                         Cambridge Checkpoint exam TTO-3

21                           laatste lesdagactiviteit en galabal voor de examenklassen, vier lessen van 50 minuten

22 t/m 30              meivakantie

 

Mei   _____________________________________________________________________________

01 t/m 07            meivakantie

08 t/m 10            facultatieve lessen voor havo 5 en vwo-6

11 t/m 26            centraal examen tijdvak 1

18 en 19              Geen lessen (Hemelvaart)

26                         studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

29                         geen lessen (2e pinksterdag)

 

Juni  _____________________________________________________________________________

14                         uitslag centraal examen tijdvak 1

14                         studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

17 en 18               herexamentrainingsweekend tijdvak 2

19 t/m 22             centraal eindexamen tijdvak 2

21 t/m 27             blauwe zone

27                         studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

28 t/m 30             proefwerkweek

30                           uitslag centraal examen tijdvak 2

 

Juli  _____________________________________________________________________________

03 t/m 05             proefwerkweek

04                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

06                           inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

07                           inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen   

10                           inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

11                           inzage proefwerken

12                           diploma-uitreiking havo, uitreiking certificaten TTO-3 en havo 3 ChallEnge, sportdag

                               voor alle klassen behalve de examenklassen

13                           diploma-uitreiking vwo, studiemiddag personeel, roostervrij leerlingen

14                           rapportuitreiking

15                           begin zomervakantie

 

Augustus_____________________________________________________________________

24 en 25                bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

28                           begin schooljaar 2023-2024