1 (2)

Jaarplanning 2022-2023

Indeling schooljaar 2022-2023

1e trimester: 5 september 2022 t/m 23 december 2023

2e trimester: 9 januari 2023 t/m 7 april 2023

3e trimester: 10 april 2023 t/m 14 juli 2023

 

De jaarplanning 2022-2023 (wordt regelmatig geactualiseerd en is afhankelijk van eventuele coronamaatregelen). Informatieavonden vinden – afhankelijk van eventuele coronamaatregelen – fysiek of digitaal plaats, hier volgt steeds nadere informatie over.

 

September_________________________________________________________________________

01 en 02              bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

05                           begin schooljaar 2021-2022, roosters ophalen, kennismaking mentor,

                             introductieactiviteiten klas 1 en 2

06                           studiedag docenten, introductieactiviteiten voor enkele brugklassen

05 t/m 09              diverse introductieactiviteiten

07                           start lessen

08                           Informatieavond TTO voor leerlingen en ouders/verzorgers van de TTO-brugklassen

12                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de brugklassen

13                          informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de tweede klassen

14                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de derde klassen;

15                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vierde klassen, informatieavond over de buitenlandse reis naar Barcelona

16                           studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; verkeerslab brugklassen

19                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vijfde en zesde klassen, informatieavond over de buitenlandse reis naar                                         Rome

20                           schoolfotograaf; Jet-Net & TechNet Career Days Zuid 2022; meeting TTO-team

21,22,23                 herkansingen schoolexamens voorexamenjaren

27                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

26 t/m 30              week tegen pesten.

26 t/m 29              taaltoetsen brugklassen

23 t/m 30              excursies voorexamenklassen (H4 Barcelona, V5 Rome)

29 t/m 30              excursie examenklassen (Parijs)

30                           dagexcursies onderbouw en vwo-4

 

Oktober:__________________________________________________________________________

03                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

04                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

05                           dag van de leraar, studiedag personeel, roostervrij leerlingen

12                           spreekuur bureau HALT

10 t/m 14              blauwe zone examenklassen

14                           Halloween-party brugklasleerlingen en ouders

17 t/m 21              schoolexamens havo 5 en vwo-6 (periode 1)

17                           informatieavond profielkeuze havo 3

18                          informatieavond profielkeuze vwo 3

21 + 28                 Cambridge Literature in English TTO-6

22 t/m 30              herfstvakantie

31                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner

 

November__________________________________________________________________________

01                         informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner;

01/03/04               Pisa-onderzoeken

02                         studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster,  

07 t/m 11              projectweek 1 (aangepast rooster)

09                          spreekuur bureau HALT; afname DAT klas 3

10                          schoolontbijt brugklassen; afname DAT klas 3

11                          se-cijfers periode 1 staan in Som

17 en 22                ouder-kindgesprekken voor mentoren

21                          informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

22                          informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

24                          studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

29                          MR-vergadering; Euregiocup onderdeel basketbal

 

December__________________________________________________________________________

05 t/m 09               blauwe zone

06                          vergadering personeelsgeleding MR

07                          spreekuur bureau HALT; Nooit-meer-gym-party havo 5 (5e t/m 7e lesuur)

08                          spreekuur bureau HALT; Nooit-meer-gym-party vwo-6 (5e t/m 7e lesuur)

12 t/m 19               proefwerkweek en schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 2)

13                          bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

20                          inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

20 en 21                Kerstvoetbaltoernooi

20 t/m 23             inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 1)

21                        schoolfeest klassen 1 t/m 6, inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

22                         rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

23                         rapportuitreiking, begin kerstvakantie, einde eerste trimester

24 t/m 31              kerstvakantie

 

 

Januari____________________________________________________________________________

01 t/m 08               kerstvakantie

09                          begin tweede trimester

16                          informatieavond 2 profielkeuze havo 3; SE-cijfers periode 2 staan in Som, studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

16 t/m 18               inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 2)

17                          informatieavond 2 profielkeuze vwo-3

18                          informatieavond ouders groep 8, demolessen groep 8 

19                          stralingspracticum H5 en V6 (leerlingen met natuurkunde)

23                          kijk-/luistertoetsen examenklassen: Duits vwo en Frans havo

24                          kijk-/luistertoetsen examenklassen: Frans vwo en Duits havo; MR-vergadering

25                          kijk-/luistertoets Engels vwo-6, toneelvoorstelling “later begint nu” voor de derde klassen

27                          kijk-/luistertoets Engels havo 5

26 en 31                ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten; ouderinformatieavonden examenklassen

31                          vergadering personeelsgeleding MR

 

Februari___________________________________________________________________________

01 t/m 07               blauwe zone examenklassen

02                          schoolfinale Junior Speaking Contest

08 t/m 17               schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)

14                          bezoek V4 aan de universiteit Maastricht

16                          carnavalsfeest voor de klassen 1,2 en 3

17                          studiedag personeel, roostervrij leerlingen (behalve de examenklassen)

18 t/m 26              carnavalsvakantie

28                          informatieavond ouders groep 8 (online?)

 

Maart_____________________________________________________________________________

04                         Open Dag

06 en 07                voorlichtingsavonden HBO

07                         vergadering personeelsgeleding MR

08                         Euregiocup onderdeel volleybal:

09                         informatieavond over TTO bovenbouw voor TTO-3

14                         MR-vergadering

14 en 15                aanmelddagen nieuwe brugklassers

17                          culturele avond

20                          SE-cijfers periode 3 staan in Som, studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

17 t/m 23              blauwe zone

24 t/m 31              proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en inhalen gemiste SE (periode 3)

28                         bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

 

April______________________________________________________________________________

03 t/m 7                herkansingen SE

03                         cijfers verzamelen, roostervrij leerlingen (behalve de examenklassen), inhaaldag proefwerken

04 t/m 7                6 lessen van 40 minuten, vervolgens rapportvergaderingen, inhaalmomenten

                             proefwerken, projectweek (aangepast rooster)

07                         einde tweede trimester

10                         geen lessen (Tweede Paasdag)

11                         start derde trimester

13 en 18                ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten

18                         vergadering personeelsgeleding MR

 14                        rapportage examenresultaten SE

19                         inleveren definitieve profielkeuze

20                         Cambridge Checkpoint exam TTO-3

21                         laatste lesdagactiviteit en galabal voor de examenklassen, vier lessen van 50 minuten

22 t/m 30              meivakantie

 

Mei   _____________________________________________________________________________

01 t/m 07            meivakantie

08                       Euregiocup onderdeel softbal

08 t/m 10            facultatieve lessen voor havo 5 en vwo-6

09                       MR-vergadering

11 t/m 26            centraal examen tijdvak 1

17                       scholieren Atletiek Parkstad

18 en 19              geen lessen (Hemelvaart)

26                       studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; Euregiocup onderdeel handbal

29                       geen lessen (2e pinksterdag)

30                       vergadering personeelsgeleding MR

 

Juni  _____________________________________________________________________________

14                       uitslag centraal examen tijdvak 1

14                       studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

17 en 18              herexamentrainingsweekend tijdvak 2

19 t/m 22            centraal eindexamen tijdvak 2

21 t/m 27            blauwe zone

27                      studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; MR-vergadering

28 t/m 30            proefwerkweek

30                       uitslag centraal examen tijdvak 2

 

Juli  _____________________________________________________________________________

03 t/m 05                proefwerkweek

04                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO; vergadering personeelsgeleding MR

06                           inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

07                           inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen   

10                           inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

11                           inzage proefwerken

12                           diploma-uitreiking havo, uitreiking certificaten TTO-3 en havo 3 ChallEnge, sportdag

                               voor alle klassen behalve de examenklassen

13                           diploma-uitreiking vwo, studiemiddag personeel, roostervrij leerlingen

14                           rapportuitreiking

15                           begin zomervakantie

 

Augustus_____________________________________________________________________

24 en 25              bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

28                       begin schooljaar 2023-2024