1 (2)

Jaarplanning 2022-2023

Indeling schooljaar 2022-2023

1e trimester: 5 september 2022 t/m 23 december 2023

2e trimester: 9 januari 2023 t/m 7 april 2023

3e trimester: 10 april 2023 t/m 14 juli 2023

 

De jaarplanning 2022-2023 (wordt regelmatig geactualiseerd en is afhankelijk van eventuele coronamaatregelen). Informatieavonden vinden – afhankelijk van eventuele coronamaatregelen – fysiek of digitaal plaats, hier volgt steeds nadere informatie over.

 

September_________________________________________________________________________

01 en 02               bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

05                         begin schooljaar 2021-2022, roosters ophalen, kennismaking mentor,

                            introductieactiviteiten klas 1 en 2

06                        studiedag docenten, introductieactiviteiten voor enkele brugklassen

05 t/m 09              diverse introductieactiviteiten

07                         start lessen

08                         Informatieavond TTO voor leerlingen en ouders/verzorgers van de TTO-brugklassen

12                         informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de brugklassen

13                         informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de tweede klassen

14                         informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de derde klassen;

15                         informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vierde klassen, informatieavond                                 over de buitenlandse reis naar Barcelona

16                         studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; verkeerslab brugklassen

19                         informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vijfde en zesde klassen,                                             informatieavond over de buitenlandse reis naar Rome

20                         schoolfotograaf; Jet-Net & TechNet Career Days Zuid 2022; meeting TTO-team

21,22,23               herkansingen schoolexamens voorexamenjaren

27                         bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

26 t/m 30             week tegen pesten.

26 t/m 29             taaltoetsen brugklassen

23 t/m 30             excursies voorexamenklassen (H4 Barcelona, V5 Rome)

29 t/m 30             excursie examenklassen (Parijs)

30                        dagexcursies onderbouw en vwo-4

 

Oktober:__________________________________________________________________________

03                         informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

04                         informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

05                         dag van de leraar, studiedag personeel, roostervrij leerlingen

12                         spreekuur bureau HALT

10 t/m 14              blauwe zone examenklassen

14                         Halloween-party brugklasleerlingen en ouders

17 t/m 21              schoolexamens havo 5 en vwo-6 (periode 1)

17                         informatieavond profielkeuze havo 3

18                         informatieavond profielkeuze vwo 3

21 + 28                 Cambridge Literature in English TTO-6

22 t/m 30              herfstvakantie

31                         informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner

 

November__________________________________________________________________________

01                       informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner;

01/03/04             Pisa-onderzoeken

02                       studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster,  

07 t/m 11            projectweek 1 (aangepast rooster)

09                       spreekuur bureau HALT; afname DAT klas 3

10                       schoolontbijt brugklassen; afname DAT klas 3

11                       se-cijfers periode 1 staan in Som

17 en 22              ouder-kindgesprekken voor mentoren

21                       informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

22                       informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

25                       studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

29                       MR-vergadering; Euregiocup onderdeel basketbal

 

December__________________________________________________________________________

05 t/m 09             blauwe zone

06                        vergadering personeelsgeleding MR

07                        spreekuur bureau HALT; Nooit-meer-gym-party havo 5 (5e t/m 7e lesuur)

08                        Nooit-meer-gym-party vwo-6 (5e t/m 7e lesuur)

12 t/m 19             proefwerkweek en schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 2)

13                        bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

20                        inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

20 en 21               Kerstvoetbaltoernooi

20 t/m 23             inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 1)

21                        schoolfeest klassen 1 t/m 6, inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

22                        rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

23                        rapportuitreiking, begin kerstvakantie, einde eerste trimester

24 t/m 31             kerstvakantie

 

Januari____________________________________________________________________________

01 t/m 08            kerstvakantie

09                       begin tweede trimester

16                       informatieavond 2 profielkeuze havo 3; SE-cijfers periode 2 staan in Som,                                                               studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

16 t/m 18            inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 2)

17                       informatieavond 2 profielkeuze vwo-3

18                       informatieavond ouders groep 8, demolessen groep 8 

19                       stralingspracticum H5 en V6 (leerlingen met natuurkunde)

23                       kijk-/luistertoetsen examenklassen: Duits vwo en Frans havo; uitwisseling TTO-brugklassen met                               een school in Wassenberg

24                       kijk-/luistertoetsen examenklassen: Frans vwo en Duits havo; MR-vergadering;                                                         uitwisseling TTO-4 met een school (Betty Reis) in Wassenberg

25                       kijk-/luistertoets Engels vwo-6, toneelvoorstelling “later begint nu” voor de derde klassen;                                         uitwisseling en gezamenlijk bezoek aan snowworld TTO-4 en een school (Betty Reis) in                                             Wassenberg

26                       spreekuur Bureau HALT

27                        kijk-/luistertoets Engels havo 5

26 en 31              ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten; ouderinformatieavonden examenklassen

31                        vergadering personeelsgeleding MR

 

Februari___________________________________________________________________________

02 t/m 08           blauwe zone examenklassen

02                      schoolfinale Junior Speaking Contest

09 t/m 16           schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)

14                      bezoek V4A en V4B  aan de universiteit Maastricht, uitwisseling V4C met het Burggymnasium in                                Essen

16                      carnavalsfeest voor de klassen 1,2 en 3

17                      studiedag personeel, roostervrij leerlingen (behalve de examenklassen)

18 t/m 26           carnavalsvakantie

28                      informatieavond ouders groep 8 

 

Maart_____________________________________________________________________________

01                         Spreekuur Bureau HALT

04                         Open Dag

06 en 07                voorlichtingsavonden HBO

07                         vergadering personeelsgeleding MR

08                         Euregiocup onderdeel volleybal:

09                         informatieavond over TTO bovenbouw voor TTO-3

14                         MR-vergadering

14 en 15                aanmeldavonden nieuwe brugklassers

20                         SE-cijfers periode 3 staan in Som, 

23                        studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

17 t/m 23            blauwe zone

24 t/m 31            proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en inhalen gemiste SE (periode 3)

28                        bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

 

April______________________________________________________________________________

03 t/m 7              herkansingen SE

03                         cijfers verzamelen, roostervrij leerlingen (behalve de examenklassen), inhaaldag proefwerken

04                         rapportvergaderingen, geen lessen, inhaaldag proefwerken

05 t/m 7              projectweek (aangepast rooster)

07                         einde tweede trimester

10                         geen lessen (Tweede Paasdag)

11                         projectdag, start derde trimester

12                         Spreekuur Bureau HALT

13 en 18              ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten

14                         rapportage examenresultaten SE

18                         Cambridge Checkpoint exam TTO-3vergadering; personeelsgeleding MR

19                         inleveren definitieve profielkeuze

21                         laatste lesdagactiviteit en galabal voor de examenklassen, vier lessen van 50 minuten

26                         examen Cambridge International AS Level Global Perspectives

28                         examen Cambridge International AS Level English Language

22 t/m 30           meivakantie

 

Mei   _____________________________________________________________________________

01 t/m 07           meivakantie

08                         Euregiocup onderdeel softbal

08 t/m 10           facultatieve lessen voor havo 5 en vwo-6

09                         MR-vergadering

11 t/m 26           centraal examen tijdvak 1

17                         scholieren Atletiek Parkstad; spreekuur Bureau HALT

18 en 19              geen lessen (Hemelvaart)

23                       informatieavond TTO-2 m.b.t. uitwisselingen volgend schooljaar

26                         studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; Euregiocup onderdeel handbal

29                         geen lessen (2e pinksterdag)

30                         vergadering personeelsgeleding MR

 

Juni  _____________________________________________________________________________

06                        uitwisseling met Monchen Gladbach en de 2e klassen tto

07                         spreekuur Bureau HALT

08                         personeelsdag; aangepast lesrooster

14                         uitslag centraal examen tijdvak 1

14                         studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

17 en 18             herexamentrainingsweekend tijdvak 2

19 t/m 30           centraal eindexamen tijdvak 2

21 t/m 27           blauwe zone

27                         studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; MR-vergadering

28 t/m 30           proefwerkweek

 

Juli  _____________________________________________________________________________

03 t/m 05           proefwerkweek

04                         bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO; vergadering personeelsgeleding MR

06                         inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen; uitslag centraal examen tijdvak 2

07                         inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen     

10                         inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

11                         inzage proefwerken

12                         diploma-uitreiking havo, uitreiking certificaten TTO-3 en havo 3 ChallEnge, sportdag

                              voor alle klassen behalve de examenklassen; spreekuur Bureau HALT

13                         diploma-uitreiking vwo, studiemiddag personeel, roostervrij leerlingen

14                         rapportuitreiking

15                         begin zomervakantie

 

Augustus_____________________________________________________________________

24 en 25              bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

28                         begin schooljaar 2023-2024