1 (2)

Jaarplanning 2021 - 2022

Indeling schooljaar 2021-2022

1e trimester: 6 september 2021 t/m 24 december 2021

2e trimester: 10 januari 2022 t/m 8 april 2022

3e trimester: 11 april 2022 t/m 22 juli 2022

 

September_________________________________________________________________________

02 en 03                bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

06                           begin schooljaar 2021-2022

06 t/m 10              diverse introductieactiviteiten

13                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de brugklassen

14                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de tweede klassen

14                           studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

15                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de derde klassen;

16                           Sint-Jansdag

16                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vierde klassen

17                           verkeerslab brugklassen; schoolfotograaf

20                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vijfde en zesde klassen

20                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

21                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

22                           World Cleanup Day

28                           informatiebijeenkomst havo 4 en vwo-5 buitenlandse reizen

29                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

22                           spreekuur bureau HALT op Sint-Jan

27                           herkansingen schoolexamens voorexamenjaren

27 t/m 30            week tegen pesten

 

Oktober:__________________________________________________________________________

01                           week tegen pesten

04                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner

05                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner; dag van de leraar, studiedag personeel, roostervrij leerlingen

11 t/m 15              blauwe zone examenklassen

15                           studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; TTO-3 lessen Engels op basisscholen;

13                           spreekuur bureau HALT op Sint-Jan

18 t/m 22             schoolexamens havo 5 en vwo-6 (periode 1)

22 + 29                  Cambridge Literature in English TTO-6

25 t/m 31             herfstvakantie

 

November__________________________________________________________________________

01                           studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster,  informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

02                           nationaal schoolontbijt brugklassen; informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

08                           informatieavond profielkeuze havo 3

09                           informatieavond profielkeuze vwo-3

08,09,11               profiel ASL: DAT toets klas 3

08                          se-cijfers periode 1 staan in Som

10                           spreekuur bureau HALT op Sint-Jan

18 en 23               ouder-kindgesprekken voor mentoren

25                           theatervoorstelling “Later Begint Nu” klas 3.

22 t/m 26             projectweek 1 (aangepast rooster tot en met vrijdagmorgen)

25                           studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

 

December__________________________________________________________________________

06 t/m 10              blauwe zone

07                           spreekuur bureau HALT op Sint-Jan; ”Nooit-meer-gym-party” H5

09                           ”Nooit-meer-gym-party” V6

13 t/m 20              proefwerkweek en schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 2)

14                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

15                           bijeenkomst ouderklankbordgroep algemeen

21                           inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

21 t/m 24             inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 1)

22                          schoolfeest klassen 1 t/m 6, inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

23                           rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

24                           rapportuitreiking, begin kerstvakantie, einde eerste trimester

25 t/m 31             kerstvakantie

 

Januari____________________________________________________________________________

01 t/m 09             kerstvakantie

10                           begin tweede trimester, informatieavond profielkeuze havo 3

10 t/m 21             reanimatie-training onderbouwklassen

11                           informatieavond profielkeuze vwo-3

17                           SE-cijfers periode 2 staan in Som,

19                           studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

17 t/m 20             inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 2)

20 en 25               ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten ouderinformatieavonden examenklassen

24                           kijk-luistertoets Engels vwo 6.

25                           stralingspracticum natuurkunde H5 en V6

27                           schoolfinale Junior Speaking Contest

28                           kijk-luistertoets Frans vwo 6;

31                           kijk-luistertoets Duits havo 5

 

Februari___________________________________________________________________________

01              kijk-luistertoets Engels havo

02              informatieavond ouders groep 8, Demolessen groep 8, kijk-luistertoets Frans havo 5

03              kijk-luistertoets Duits vwo 6;

05              Open Dag

07              digitale voorlichting ouders onderbouw “als ouder omgaan met de stress van je kind”

08 t/m 15   blauwe zone examenklassen

10              studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster, informatieavond ouders groep 8 online

15 t/m 24   schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)

21              digitale voorlichting ouders bovenbouw “als ouder omgaan met de stress van je kind”

24              carnavalsfeest voor de klassen 1,2 en 3

25              studiedag personeel, roostervrij leerlingen

26 t/m 28   carnavalsvakantie

 

Maart_____________________________________________________________________________

01 t/m 06   carnavalsvakantie

09              Sint-Janscollege Tour

18              culturele avond

21              informatieavond over TTO bovenbouw voor TTO-3; SE-cijfers periode 3 staan in Som

21 t/m 25   blauwe zone

22              studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; vwo-5 TTO High School Program

28 t/m 31   proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en inhalen gemiste SE (periode 3)

29              bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

31              infoavond buitenlandse reizen (meerdaagse excursies

 

 

April______________________________________________________________________________

01 t/m 04   proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en inhalen gemiste SE (periode 3)

05              inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

06              inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen (m.u.v. examenkandidaten); Informatieavond TTO-2 m.b.t. uitwisseling in TTO-3

07              rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen (m.u.v. examenkandidaten i.v.m. herkansingen en vwo-5 TTO i.v.m. High School Program).

04 t/m 08   herkansingen SE

08              rapportuitreiking, studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster herkansingen SE, einde tweede trimester

08 t/m 15   meerdaagse excursies voor de leerlingen van havo 4 en vwo-5

11              start derde trimester

14              definitieve profielkeuze

15              rapportage examenresultaten SE; dagexcursie onderbouw en V4; inleveren

18              geen lessen (Tweede Paasdag)

19 en 21     ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten

21              Cambridge Checkpoint exam TTO-3

22              laatste lesdagactiviteit en galabal voor de examenklassen, vier lessen van 50 minuten

26              Cambridge International English Language exam TTO-5

27              Cambridge International Global Perspectives & research exam TTO-4

28              Cambridge International English Language exam TTO-5

25 t/m 30   meivakantie

 

Mei _____________________________________________________________________________

01 t/m 08   meivakantie

10 vwo-5    TTO High School Program

09 t/m 11   examentrainingen havo 5 en vwo-6; geen reguliere lessen voor deze klassen

12 t/m 25   centraal eindexamen tijdvak 1

26 en 27     geen lessen (Hemelvaart)

 

 

Juni _____________________________________________________________________________

06              geen lessen (2e pinksterdag)

09              uitslag centraal examen tijdvak 1; Phileas Fogg Little Victorians evening show voor

                  TTO-bk

11 en 12      herexamentrainingsweekend tijdvak 2

13 t/m 24    centraal eindexamen tijdvak 2

27,29,30      projectweek 2 vanaf maandag middag (aangepast rooster)

27               studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

 

Juli _____________________________________________________________________________

01              projectweek 2 (aangepast rooster)

01              uitslag centraal examen tijdvak 2

01 t/m 07   blauwe zone

05 t/m 08   centraal eindexamen tijdvak 3

06              studieochtend personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

06              uitreiking certificaten havo 3 versterkt Engels,

08 t/m 15   proefwerkweek

12              bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

14              uitslag centraal examen tijdvak 3

18              inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

19              inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

19,20         diploma-uitreikingen havo

20              uitreiking certificaten TTO-3

21              diploma-uitreiking vwo

20              rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

21              inzage proefwerken

22              rapportuitreiking

23              begin zomervakantie

 

September _____________________________________________________________________

01 en 02    bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

05             begin schooljaar 2022-2023