Kalender

Jaarplanning 2021 - 2022

Indeling schooljaar 2021-2022

1e trimester: 6 september 2021 t/m 24 december 2021

2e trimester: 10 januari 2022 t/m 8 april 2022

3e trimester: 11 april 2022 t/m 22 juli 2022

 

September_________________________________________________________________________

02 en 03                bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

06                           begin schooljaar 2021-2022

06 t/m 10              diverse introductieactiviteiten

13                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de brugklassen

14                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de tweede klassen

14                           studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

15                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de derde klassen;

16                           Sint-Jansdag

16                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vierde klassen

17                           verkeerslab brugklassen; schoolfotograaf

20                           informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de vijfde en zesde klassen

20                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

21                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

22                           World Cleanup Day

28                           informatiebijeenkomst havo 4 en vwo-5 buitenlandse reizen

29                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

22                           spreekuur bureau HALT op Sint-Jan

27                           herkansingen schoolexamens voorexamenjaren

27 t/m 30            week tegen pesten

 

Oktober:__________________________________________________________________________

01                           week tegen pesten

04                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner

05                           informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner; dag van de leraar, studiedag personeel, roostervrij leerlingen

11 t/m 15              blauwe zone examenklassen

15                           studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster; TTO-3 lessen Engels op basisscholen;

13                           spreekuur bureau HALT op Sint-Jan

18 t/m 22             schoolexamens havo 5 en vwo-6 (periode 1)

22 + 29                  Cambridge Literature in English TTO-6

25 t/m 31             herfstvakantie

 

November__________________________________________________________________________

01                           studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster,  informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

02                           nationaal schoolontbijt brugklassen; informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

08                           informatieavond profielkeuze havo 3

09                           informatieavond profielkeuze vwo-3

08,09,11               profiel ASL: DAT toets klas 3

08                          se-cijfers periode 1 staan in Som

10                           spreekuur bureau HALT op Sint-Jan

18 en 23               ouder-kindgesprekken voor mentoren

25                           theatervoorstelling “Later Begint Nu” klas 3.

22 t/m 26             projectweek 1 (aangepast rooster tot en met vrijdagmorgen)

25                           studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

 

December__________________________________________________________________________

06 t/m 10              blauwe zone

07                           spreekuur bureau HALT op Sint-Jan; ”Nooit-meer-gym-party” H5

09                           ”Nooit-meer-gym-party” V6

13 t/m 20              proefwerkweek en schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 2)

14                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

15                           bijeenkomst ouderklankbordgroep algemeen

21                           inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

21 t/m 24             inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 1)

22                          schoolfeest klassen 1 t/m 6, inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

23                           rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

24                           rapportuitreiking, begin kerstvakantie, einde eerste trimester

25 t/m 31             kerstvakantie

 

Januari____________________________________________________________________________

01 t/m 09             kerstvakantie

10                           begin tweede trimester, informatieavond profielkeuze havo 3

10 t/m 21             reanimatie-training onderbouwklassen

11                           informatieavond profielkeuze vwo-3

17                           SE-cijfers periode 2 staan in Som,

19                           studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

17 t/m 20             inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 2)

20 en 25               ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten ouderinformatieavonden examenklassen

24                           kijk-luistertoets Engels vwo 6.

25                           stralingspracticum natuurkunde H5 en V6

27                           schoolfinale Junior Speaking Contest

28                           kijk-luistertoets Frans vwo 6;

31                           kijk-luistertoets Duits havo 5

 

Februari___________________________________________________________________________

01                           kijk-luistertoets Engels havo

02                           informatieavond ouders groep 8, Demolessen groep 8, kijk-luistertoets Frans havo 5

03                           kijk-luistertoets Duits vwo 6; 

05                           Open Dag

07                           digitale voorlichting ouders onderbouw “als ouder omgaan met de stress van je kind”

08 t/m 15                blauwe zone examenklassen

10                           studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster, informatieavond ouders groep 8 online

15 t/m 24                schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)

21                           digitale voorlichting ouders bovenbouw “als ouder omgaan met de stress van je kind”

24                           carnavalsfeest voor de klassen 1,2 en 3

25                           studiedag personeel, roostervrij leerlingen

26 t/m 28                carnavalsvakantie

 

Maart_____________________________________________________________________________

01 t/m 06              carnavalsvakantie

09                           Sint-Janscollege Tour

10                           Phileas Fogg Little Victorians evening show voor TTO-bk

16                           informatieavond over TTO bovenbouw voor TTO-3

18                           culturele avond

21                           SE-cijfers periode 3 staan in Som

21 t/m 25              blauwe zone

22                           studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

28 t/m 31              proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en inhalen gemiste SE (periode 3)

29                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

31                           infoavond buitenlandse reizen (meerdaagse excursies

 

April______________________________________________________________________________

01 t/m 04              proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en inhalen gemiste SE (periode 3)

05                          inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

06                         inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen (m.u.v. examenkandidaten); Informatieavond TTO-2 m.b.t. uitwisseling in                               TTO-3

07                           rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen (m,u,v, examenkandidaten

04 t/m 08              herkansingen SE

08                           rapportuitreiking, studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster herkansingen SE, einde tweede trimester

08 t/m 15              meerdaagse excursies voor de leerlingen van havo 4 en vwo-5

11                           start derde trimester

14                           definitieve profielkeuze

15                           rapportage examenresultaten SE; dagexcursie onderbouw en V4; inleveren

18                           geen lessen (Tweede Paasdag)

19 en 21                ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten

21                           Cambridge Checkpoint exam TTO-3

22                           laatste lesdagactiviteit en galabal voor de examenklassen, vier lessen van 50 minuten

26                           Cambridge International English Language exam TTO-5

27                           Cambridge International Global Perspectives & research exam TTO-4

28                           Cambridge International English Language exam TTO-5

25 t/m 30              meivakantie

 

Mei   _____________________________________________________________________________

01 t/m 08            meivakantie

09 t/m 11            examentrainingen havo 5 en vwo-6; geen reguliere lessen voor deze klassen

12 t/m 25            centraal eindexamen tijdvak 1

26 en 27              Geen lessen (Hemelvaart)

 

 

Juni  _____________________________________________________________________________

06                           geen lessen (2e pinksterdag)

09                           uitslag centraal examen tijdvak 1            

11 en 12                herexamentrainingsweekend tijdvak 2

13 t/m 24              centraal eindexamen tijdvak 2

27,29,30                 projectweek 2 vanaf maandag middag (aangepast rooster)

27                           studiemorgen personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

 

Juli  _____________________________________________________________________________

01                           projectweek 2 (aangepast rooster)

01                           uitslag centraal examen tijdvak 2

01 t/m 07             blauwe zone

05 t/m 08             centraal eindexamen tijdvak 3

06                           studieochtend personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

06                           uitreiking certificaten TTO-3, uitreiking certificaten havo 3 versterkt Engels,

08 t/m 15             proefwerkweek

12                           bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

14                           uitslag centraal examen tijdvak 3

18                           inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

19                           inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen   

19,20                     diploma-uitreikingen havo

21                           diploma-uitreiking vwo

20                           rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

21                           inzage proefwerken

22                           rapportuitreiking

23                           begin zomervakantie

 

September     _____________________________________________________________________

01 en 02              bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

05                           begin schooljaar 2022-2023