Indeling schooljaar 2020-2021 herziene versie 24-2-2021

1e trimester: 24 augustus 2020 t/m 18 december 2020

2e trimester: 4 januari 2021 t/m 2 april 2021

3e trimester: 5 april 2021 t/m 23 juli 2021

 

Augustus

20 en 21         bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

24                  begin schooljaar, afhalen lesroosters, begin eerste trimester

24 t/m 28     diverse introductieactiviteiten

31                  informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de leerlingen van de

                      brugklassen via Microsoft Teams; begin PTA-periode.

 

September

01                    informatieavond via het programma Teams door mentoren voor ouders/verzorgers van de tweede klassen , studiemiddag personeel, mogelijke                            aanpassing dagrooster

02                    informatieavond via het programma Teams door mentoren voor ouders/verzorgers van de derde klassen

03                    informatieavond via het programma Teams door mentoren voor ouders/verzorgers van de vierde klassen, schoolfoto’s worden gemaakt

07                    informatieavond via het programma Teams door mentoren voor ouders/verzorgers van de vijfde en zesde klassen

14                    informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

15                    informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

16                    bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

21 t/m 25       rekentoetsen onderbouw en havo 4

21 t/m 25       week tegen pesten

28                    herkansingen schoolexamens voorexamenjaren

 

Oktober

05                    dag van de leraar, studiedag personeel

06                    informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner

07                    informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner

08                    examens Cambridge Checkpoint TTO-4

02 t/m 08       blauwe zone examenklassen

09 t/m 16       schoolexamens havo 5 en vwo-6 (periode 1)

17 t/m 25       herfstvakantie

20 en 23         Cambridge English Language and Literature vwo 6

26                    studieochtend personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

 

November

02                   informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

03                   informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein;

02,03,05        profiel ASL: dat-toets klas 3

09                   se-cijfers periode 1 staan in Som

11                   studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

19 en 24        ouder-kindgesprekken voor mentoren

25                   theatervoorstelling “Later Begint Nu” klas 3.

23 t/m 27      projectweek 1 (aangepast rooster)

30                   begin blauwe zone

 

December

01 en 02       Jet-net Careerday

02                   “Nooit meer gym-party” havo 5

01 t/m 04      blauwe zone

03                   studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster , studiemiddag TTO-team

04                   “Nooit meer gym-party” vwo-6

07 t/m 14      proefwerkweek en schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 2)

08                   bijeenkomst ouderklankbordgroepen TTO en algemeen

15                   inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

15 t/m 18      inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 1)

16                   schoolfeest klassen 1 t/m 6, inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

17                   rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

18                   rapportuitreiking, begin kerstvakantie, einde eerste trimester

21 t/m 31      kerstvakantie

 

Januari

01 t/m 03      kerstvakantie

04                   begin tweede trimester

05 t/m 19      reanimatietrainingen onderbouw

11                   SE-cijfers periode 2 staan in Som, informatieavond profielkeuze havo 3

12                   informatieavond profielkeuze vwo-3

11 t/m 13      inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 2)

15                   stralingspracticum natuurkunde examenklassen

21 en 26       ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten ouderinformatieavonden examenklassen

25                   Kijk-luistertoets Frans havo 5

26                   studieochtend personeel: mogelijke aanpassing dagrooster ; TTO-2 lessen Engels op basisscholen

27                   kijk-luistertoets Engels vwo 6. demolessen voor leerlingen van groep 8 (vanaf 14.30u), naar keuze Engels-/Nederlandstalig.

28                   kijk-luistertoets Frans vwo 6; schoolfinale Junior Speaking Contest

29                   Kijk-luistertoets Duits havo 5

 

Februari

01                   kijk-luistertoets Engels havo 5

01 en 02        informatieavonden voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 (inclusief informatie over TTO en gymnasium)

03                   kijk-luistertoets Duits vwo 6;  demolessen voor leerlingen van groep 8 (vanaf 14.30u), naar keuze Engels-/Nederlandstalig

06                   Open Dag

11                   carnavalsfeest voor de klassen 1,2 en 3

12                   studiedag personeel, roostervrij leerlingen

13 t/m 21      carnavalsvakantie

22 t/m 26      schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)

 

Maart

01 t/m 03      schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)

03                   informatieavond over TTO bovenbouw voor TTO-3

05                   EHBO vwo-6 leerlingen BSM

04 t/m 10      blauwe zone examenklassen

09                   digitale bijeenkomst ouderklankbordgroep algemeen; EHBO vwo-6-leerlingen BSM

15 t/m 19      blauwe zone

15                   studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

17                   SE-cijfers periode 3 staan in Som

22 t/m 29      proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en inhalen gemiste SE (periode 3)

24                   digitale bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

30                   inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

31                   inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen (m.u.v. examenkandidaten); Informatieavond TTO-2 m.b.t. uitwisseling in                               TTO-3

29 t/m 31      herkansingen SE

 

April

01                   herkansingen SE, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen (m,u,v, examenkandidaten), einde tweede trimester.

02                   rapportuitreiking, studiedag personeel, herkansingen SE

05                   Geen lessen (Tweede Paasdag)

06                   start derde trimester

08 en 13        digitale ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten

16                   definitieve profielkeuze

22                   Cambridge Checkpoint Examen TTO-3

23                   rapportage examenresultaten SE

26 t/m 29      examentrainingen Havo 5 en vwo-6, geen reguliere lessen

29                   Cambridge English Language V5 paper 1

30                   activiteit voor de examenklassen

 

Mei 

03 t/m 16      meivakantie

06                   Cambridge Examen Global Perspectives TTO-4

07                   Cambridge English Language V5 paper 2

17 t/m 31      Centraal examen tijdvak 1

21                   MUN-conferentie V5DT

24                   geen lessen (2e pinksterdag)

24 t/m 28      blauwe zone

31                   begin proefwerkweek

 

Juni

01 t/m 7        proefwerkweek

09                   Little Victorians evening show klas A1CT en G1AT (onder voorbehoud)

10                   studieochtend personeel, mogelijke aanpassing dagrooster, uitslag centraal examen tijdvak 1

12 en 13        herexamentrainingsweekend tijdvak 2

14 t/m 25      centraal eindexamen tijdvak 2

25                   studiemiddag personeel (na het vierde lesuur vallen de lessen uit)

 

Juli 

02                   uitslag centraal examen tijdvak 2

01 t/m 08      blauwe zone

06                  uitreiking certificaten havo 3 versterkt Engels,

06 t/m 9        centraal eindexamen tijdvak 3

07                   lesvrij na 4e lesuur

08 t/m 15      proefwerkweek

14                   digitale bijeenkomst ouderklankbordgroepen TTO en algemeen

15                   uitslag centraal examen tijdvak 3

16                   eindexamengala 

19                   inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

20                   inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen, diploma-uitreiking (H5A 18.00 uur, H5B 19.15 uur. H5C 20.30 uur),                                           uitreiking certificaten G3AT (16.30 uur)

21                   rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen, diploma-uitreiking (H5D 18.00 uur, H5E 19.15 uur, V6A 20.30 uur), uitreiking certificaten                                               A3CT (16.30 uur)

22                   inzage proefwerken, diploma-uitreiking (V6B 18.00 uur, V6CT 19.15 uur, V6DT 20.30 uur)

23                   rapportuitreiking

24                   begin zomervakantie

 

September   

01 en 02        bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

05                   begin schooljaar 2021-2022