Augustus

20 en 21       bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

24                begin schooljaar, afhalen lesroosters, begin eerste trimester

24 t/m 28     diverse introductieactiviteiten

31                informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de leerlingen van de

 brugklassen via Microsoft Teams; begin PTA-periode.

 

September

01                informatieavond via het programma Teams door mentoren voor ouders/verzorgers van de tweede klassen , studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

02                informatieavond via het programma Teams door mentoren voor ouders/verzorgers van de derde klassen

03                informatieavond via het programma Teams door mentoren voor ouders/verzorgers van de vierde klassen, schoolfoto’s worden gemaakt

07                informatieavond via het programma Teams door mentoren voor ouders/verzorgers van de vijfde en zesde klassen

14                informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

15                informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren dan?

16                bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

21 t/m 25      rekentoetsen onderbouw en havo 4

21 t/m 25     week tegen pesten

28                herkansingen schoolexamens voorexamenjaren

 

Oktober

05                dag van de leraar, studiedag personeel

06                informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner

07                informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner

08                examens Cambridge Checkpoint TTO-4

02 t/m 08     blauwe zone examenklassen

09 t/m 16     schoolexamens havo 5 en vwo-6 (periode 1)

17 t/m 25     herfstvakantie

20 en 23       Cambridge English Language and Literature vwo 6

26                studieochtend personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

 

November

02                informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein

03                informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein;

02,03,05       profiel ASL: dat-toets klas 3

09                se-cijfers periode 1 staan in Som

11                studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

19 en 24       ouder-kindgesprekken voor mentoren

25                theatervoorstelling “Later Begint Nu” klas 3.

23 t/m 27     projectweek 1 (aangepast rooster)

30                begin blauwe zone

 

December

01 en 02       Jet-net Careerday

02                “Nooit meer gym-party” havo 5

01 t/m 04     blauwe zone

03                studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster , studiemiddag TTO-team

04                “Nooit meer gym-party” vwo-6

07 t/m 14     proefwerkweek en schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 2)

08                bijeenkomst ouderklankbordgroepen TTO en algemeen

15                inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

16                schoolfeest klassen 1 t/m 6, inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

17                rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

18                rapportuitreiking, begin kerstvakantie, einde eerste trimester

21 t/m 31      kerstvakantie

 

Januari

01 t/m 03      kerstvakantie

04                begin tweede trimester

05 t/m 19     reanimatietrainingen onderbouw

11                SE-cijfers periode 2 staan in Som, informatieavond profielkeuze havo 3

12                informatieavond profielkeuze vwo-3

11 t/m 13     inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 1 en SE-periode 2)

15                stralingspracticum natuurkunde examenklassen

21 en 26       ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten ouderinformatieavonden examenklassen

25                Kijk-luistertoets Frans havo 5

26                studieochtend personeel: mogelijke aanpassing dagrooster ; TTO-2 lessen Engels op basisscholen

27                kijk-luistertoets Engels vwo 6. demolessen voor leerlingen van groep 8 (vanaf 14.30u), naar keuze Engels-/Nederlandstalig.

28                kijk-luistertoets Frans vwo 6; schoolfinale Junior Speaking Contest

29                Kijk-luistertoets Duits havo 5

 

Februari

01                kijk-luistertoets Engels havo 5

01 en 02       informatieavonden voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 (inclusief informatie over TTO en gymnasium)

03                kijk-luistertoets Duits vwo 6;  demolessen voor leerlingen van groep 8 (vanaf 14.30u), naar keuze Engels-/Nederlandstalig

06                Open Dag

11                carnavalsfeest voor de klassen 1,2 en 3

12                studiedag personeel, roostervrij leerlingen

13 t/m 21     carnavalsvakantie

22 t/m 26     schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)

 

Maart

01 t/m 03     schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)

03                informatieavond over TTO bovenbouw voor TTO-3

05                EHBO vwo-5

09                bijeenkomst ouderklankbordgroep algemeen; EHBO vwo-6

11                theatervoorstelling “Little Victorians” TTO brugklassen.

15 t/m 19     blauwe zone

15                studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

17                SE-cijfers periode 3 staan in Som

22 t/m 29     proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en inhalen gemiste SE (periode 3)

24                bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO

30                inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

31                inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen (m.u.v. examenkandidaten); Informatieavond TTO-2 m.b.t. uitwisseling in TTO-3

29 t/m 31     herkansingen SE

 

April

01                herkansingen SE, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen (m,u,v, examenkandidaten), einde tweede trimester.

02                rapportuitreiking, studiedag personeel, herkansingen SE

05                Geen lessen (Tweede Paasdag)

06                start derde trimester

08                infoavond buitenlandse reizen (meerdaagse excursies)

08 en 13       ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten

12 t/m 17     bezoek TTO 3 leerlingen aan Servië

14                Sint-Janscollege Tour

16                definitieve profielkeuze, culturele avond

16 t/m 23     meerdaagse excursies voor de leerlingen van havo 4 en vwo-5, uitwisseling met Frankrijk

23                dagexcursie onderbouw en V4

23                rapportage examenresultaten SE

26 t/m 29     examentrainingen Havo 5 en vwo-6, geen reguliere lessen

28                Cambridge Checkpoint Examen TTO-3

29                Cambridge Examen Literature in English V5 paper 1

30                laatste lesdagactiviteit en galabal voor de examenklassen, vier lessen van 50 minuten

 

Mei  

03 t/m 16     meivakantie

06                Cambridge Examen Global Perspectives TTO-4

07                Cambridge Examen Literature in English V5

paper 2

17 t/m 31     centraal examen tijdvak 1

20                Dover projectdag TTO-1

21                Dover excursie TTO/ VE klas 1

24                geen lessen (2e pinksterdag)

24 t/m 29     bezoek Servische school i.v.m. uitwisseling TTO 3

 

Juni 

10                studieochtend personeel, mogelijke aanpassing dagrooster

16                uitslag centraal examen tijdvak 1

19 en 20       herexamentrainingsweekend tijdvak 2

21 t/m 24      centraal eindexamen tijdvak 2

28 t/m 30     projectweek 2 (aangepast rooster)

25                studiemiddag personeel (na het vierde lesuur vallen de lessen uit)

 

Juli 

01 en 02       projectweek 2 (aangepast rooster)

02                uitslag centraal examen tijdvak 2

02 t/m 09     blauwe zone

06                uitreiking certificaten TTO-3, uitreiking certificaten havo 3 versterkt Engels,

07                diploma-uitreiking havo

08                diploma-uitreiking vwo

09 t/m 16     proefwerkweek

14                bijeenkomst ouderklankbordgroepen TTO en algemeen

19                inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen

20                inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen    

21                rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen

22                inzage proefwerken

23                rapportuitreiking

24                begin zomervakantie

 

September   

01 en 02       bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken

05                begin schooljaar 2021-2022