Schoolgids 2022 - 2023

26-7-2022

Schoolgids 2022 - 2023

De digitale schoolgids voor het schooljaar 2022 - 2023 is hier terug te vinden. De digitale schoolgids bevat naast contactgegevens van personeelsleden van school, de jaarkalender en informatie over de werkwijze op Sint-Jan ook informatie over de profielkeuze, de bevorderingsnormen en algemene informatie over Stichting LVO.

Naast een digitale schoolgids geeft het Sint-Janscollege ook een papieren schoolgids uit. Ouder(s)/verzorg(s) en leerlingen ontvangen deze papieren schoolgids aan het begin van het schooljaar. De papieren schoolgids treft u hier aan. 

Schoolgids1
Schoolgids1