Jaarafwikkeling

15-7-2022

Jaarafwikkeling

De komende week staat in het teken van de afronding van het huidige schooljaar. Leerlingen die tijdens de proefwerkweek deel hebben genomen aan alle toetsen zijn maandag t/m woensdag lesvrij. Leerlingen die een toets gemist hebben zullen door de betreffende leerlingcoördinator op de hoogte gesteld worden van het moment waarop deze toets ingehaald dient te worden. Het inhalen van toetsen vindt in principe plaats op maandag 18 en dinsdag 19 juli. Mochten er meer toetsen ingehaald moeten worden dan kan een leerling ook gevraagd worden om op andere dagen naar school te komen.

 

Bellen na rapportvergaderingen

Mentoren zullen die leerlingen die niet (regulier) bevorderd zijn op woensdag 20 juli tussen 16.00 en 18.00 uur hierover telefonisch informeren. U kunt gebeld worden door de mentor wanneer uw kind dient te doubleren of af moet stromen. Ook is het mogelijk dat een leerling (voorwaardelijk) bevorderd is en/of er nog onderdelen afgerond dienen te worden voordat een leerling voor bevordering in aanmerking komt. We vragen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen om niet zelf naar school te bellen. De mentor zal, in voorkomende gevallen, contact met u opnemen.

Proefwerkinzage

Op donderdag 21 juli hebben alle niet-examenleerlingen de mogelijkheid om het proefwerk dat ze gemaakt hebben tijdens de laatste proefwerkweek in te zien. Tijdens deze proefwerkinzage is de vakdocent aanwezig in het lokaal zodat leerlingen evt. nog vragen kunnen stellen. Docenten zullen gemaakte werken uit de proefwerkweek niet mee naar huis geven, aangezien deze enige tijd bewaard dienen te blijven. De indeling van lokalen waar leerlingen terecht kunnen voor de inzage van hun toetsen treft u hier aan. 

Diploma-uitreikingen

Alle geslaagde eindexamenkandidaten zullen aanstaande woensdag (havo) of donderdag (vwo) tijdens een feestelijke diploma-uitreiking hun diploma ontvangen. De uitreikingen, die georganiseerd worden in de aula van onze nieuwe school, vinden op onderstaande data en tijdstippen plaats:

  • Woensdag 20 juli 19:00 uur H5A en H5B en om 20:30 uur H5C, H5D en H5E
  • Donderdag 21 juli 18:30 uur V6A en V6C en om 20:15 uur V6B

Examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen via de ingang van bouwdeel A (Patersweg) het schoolgebouw binnenkomen. Aansluitend aan deze diploma-uitreikingen nodigen we alle geslaagden en hun gezinsleden uit voor een drankje in de tent voor onze school. Parkeren is mogelijk op onze tijdelijke parkeerplaats aan de Patersweg/Allée.

Rapportuitreiking

Op vrijdag 22 juli zullen de rapporten worden uitgereikt. Leerlingen uit de derde – en vierde klassen alsmede leerlingen uit vwo 5 worden om 09.00 uur op school verwacht. De leerlingen uit klas een en twee ontvangen om 09.45 uur hun rapport. De lokaalindeling voor het afhalen van de rapporten treft u hier aan.

 

Diploma 0028 IMG 1917