Wiskundecursus voor ouders

2-9-2021

Wiskundecursus voor ouders

Naast het onderwijs aan onze leerlingen bieden we op het Sint-Jan ook trainingen en lessen aan ouders aan. Jaarlijks verzorgen wiskundecollega's Hub Kusters en Michel Beckers 'wiskundecursussen voor ouders'.

Het wiskundeonderwijs is de afgelopen jaren veranderd. Veel ouders die het wiskundeboek van
hun kind bekijken, herkennen de leerstof niet meer. De opbouw van de boeken is anders, de
leerstof wordt op een moderne manier met behulp van het digitale schoolbord gepresenteerd en
men ziet onderwerpen die men niet (meer) uit de eigen schooltijd kent.
Voor ouders van brugklasleerlingen die meer bij de huidige wiskunde betrokken willen worden,
bestaat de mogelijkheid om een wiskundecursus te volgen

Ook interesse om een wiskundecursus voor ouders bij te wonen? Meer informatie is te vinden via de volgende linkjes:

Ouders van leerlingen uit de brugklas:
https://forms.gle/Cuvd7r1rjWnNFLy56
Ouders van leerlingen uit klas 2:
https://forms.gle/P25o4ccFepXqnYjL7
Ouders van leerlingen uit klas 3:
https://forms.gle/9E5BL8S2UXSQNC459
Wiskunde
Wiskunde