Coach van de huiswerkmaker

13-9-2021

Coach van de huiswerkmaker

Kinderen leren niet alleen op school, maar voor een belangrijk deel ook thuis. Thuis is de plek waar leerlingen zich zelfstandig de leerstof en/of vaardigheden eigen maken. Als ouder speelt u een zeer belangrijke rol hierbij. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat de betrokkenheid van de ouder/verzorger een positieve invloed heeft op het leerproces van het kind. Zowel leerlingen als ouders weten echter vaak niet hoe ze het maken en leren van huiswerk thuis optimaal kunnen invullen.

Naar aanleiding hiervan is door Ruud Puts en Yvo Heynen een boek samengesteld met als titel ’Kun je leren leren dan?’. Dit boek, dat elke leerling in de brugklas ontvangt/ontvangen heeft, is voor u als ouder/verzorger een nuttig hulpmiddel bij de studiebegeleiding van uw kind. Concrete tips en informatie staan hierin vermeld. Per vak staan de belangrijkste studietips opgesomd.

Om dieper op deze tips in te gaan en om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop kinderen leren en waardoor het leren kan worden beïnvloed, organiseren we drie voorlichtingsavonden ‘coach van de huiswerkmaker’ voor geïnteresseerde ouders/verzorgers met als thema’s

  • ‘kun je leren leren dan?’,
  • ‘de studieplanner en leerstrategieën’ 
  • ’het puberbrein’.

Deze voorlichtingen zijn kosteloos. Gezien de opzet van de avonden verzoeken we u het boekje ’Kun je leren leren dan?’ en een pen mee te nemen.

De voorlichting ’kun je leren leren dan?’ zal plaatsvinden op maandag 20 september en dinsdag 21 september. De inhoud van beide avonden is hetzelfde.

De voorlichting ‘de studieplanner en leerstrategieën’ zal plaatsvinden op maandag 04 en dinsdag 05 oktober De inhoud van beide avonden is hetzelfde. 

De voorlichting ’het puberbrein’ staat gepland voor maandag 01 november en dinsdag 02 november. De inhoud van beide avonden is hetzelfde.

Alle avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur.

De voorlichting vindt plaats in de aula van school. Per avond zijn er maximaal 100 plekken beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor een of meerdere informatiebijeenkomst(en) via de volgende link: https://bit.ly/3lm0WP4

Inschrijven kan, nadat u een datum heeft gekozen, via de groene knop ‘registreren’.

Wij hopen u op deze een of meerdere voorlichtingsavond(en) te mogen begroeten.

Kun Je Leren Leren Dan.