Schoolgids 2021 -2022

2-8-2021

Schoolgids 2021 - 2022

De digitale schoolgids voor het schooljaar 2021 - 2022 is hier terug te vinden. De digitale schoolgids bevat naast contactgegevens van personeelsleden van school, de jaarkalender en informatie over de werkwijze op Sint-Jan ook informatie over de profielkeuze, de bevorderingsnormen en algemene informatie over Stichting LVO.

De digitale schoolgids zal regelmatig geactualiseerd worden

1 (2)