Gala geannuleerd

12-7-2021

Gala geannuleerd

Helaas kan ons, voor aanstaande vrijdag geplande, eindexamengala vanwege de afgelopen vrijdagavond aangescherpte richtlijnen van de overheid geen doorgang vinden. We hebben alle examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s) per brief geïnformeerd over deze annulering en de alternatieve datum waarop we een volgende poging ondernemen om alsnog een gala te organiseren. 

We vinden het bijzonder spijtig dat we het gala alsnog hebben moeten annuleren, maar hopen, samen met onze examenkandidaten, erop dat de derde poging wel succesvol zal zijn. 

 

Cancelled