Sint-Jan slaagt!

11-6-2021

Sint-Jan slaagt!

Het schooljaar 2020-2021 zal de boeken ingaan als een bijzonder jaar. Een jaar waarin voor grote groepen leerlingen het onderwijs vooral bestond uit online lessen of lessen volgen met kleine groepjes medeleerlingen. Zo niet voor onze examenkandidaten; als in het oog van een orkaan ging voor hun het dagelijkse ritueel van lessen volgen in volledige klassen op school gewoon door terwijl de hele wereld eromheen beperkt werd door richtlijnen. 

Amper lesuitval en veel fysieke lessen in gymzalen, de aula of de overblijfruimte zorgden ervoor dat onze leerlingen goed voorbereid aan de start verschenen van de eindexamens en gisteren ontvingen ze de uitslag. Veel havo- en vwo-leerlingen zijn geslaagd voor hun examen. We zijn trots op het hoge aantal geslaagden en we willen alle leerlingen die geslaagd zijn van harte feliciteren met deze mooie prestatie.

Een aantal leerlingen zal gebruik maken van het tweede (en derde) tijdvak. Deze leerlingen wensen we veel succes toe. We hebben er alle vertrouwen in dat ook zij het schooljaar met een diploma zullen gaan afsluiten.

 

 

1111 (1)
1114
1116
1115