Eindexamengala

22-6-2021

Eindexamengala 

We zijn verheugd dat we onze examenleerlingen en hun ouders kunnen informeren dat het eindexamengala dit jaar doorgang kan vinden. Het is lang spannend geweest of de verplaatsing van ons gala van 30 april jl. naar 16 juli as. ervoor zou zorgen dat het feest doorgang kon vinden, maar de versoepelingen die de overheid afgelopen vrijdag heeft aangekondigd bieden voldoende ruimte om het gala veilig te organiseren.

Doordat nog niet alle beperkingen verdwenen zijn zal het eindexamengala voor een groot deel lijken op de gala’s die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd, maar zijn er wel een aantal zaken waarmee deelnemers en hun ouders rekening moeten houden. Alle eindexamenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn per brief geïnformeerd.

kappers kunnen dus gereserveerd worden en het shoppen voor de perfecte galajurk kan beginnen. Het is tijd voor een feestje!

1 (3)